OCW selecteert partijen voor Inhuur Business

OCW selecteert partijen voor Inhuur Business

HeadFirst heeft als één van drie leveranciers de Europees Openbare aanbesteding gewonnen die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hebben uitgeschreven voor de ‘Inhuur Business’.

Het betreft ‘generieke functies’, waarvoor ook Harvey Nash en IT-staffing geselecteerd zijn. Voor dit perceel is een Raamovereenkomst ingegaan op 1 februari 2015. Deze heeft een initiële looptijd van 2 jaar met tweemaal het recht tot verlenging van 12 maanden. Een indicatie van de omvang van de totale opdracht voor de volledige contracttermijn inclusief optiejaren is 2.300.000 euro inclusief BTW.

HeadFirst is geselecteerd om adequaat invulling te geven aan het inhuurproces van non-IT-professionals voor het Ministerie van OCW en het CJIB. Het perceel ‘generieke functies’, waarvoor HeadFirst verkozen is, omvat functies die vallen binnen de categorieën ‘interim management’, ‘financieel advies en auditcapaciteit’ en ‘inkoop-, aanbestedings- en juridisch advies’ van het Functiegebouw Rijk.