Onverenigbare eisen aan IT toch inwilligen door differentiatie

Onverenigbare eisen aan IT toch inwilligen door differentiatie

IT probeert zoveel mogelijk met standaarddiensten de behoefte van de organisatie in te vullen en dat heeft veel voordelen. Op die manier kan IT voorspelbaar leveren, met een relatief hoge kwaliteit tegen relatief lage kosten en, vreemd genoeg, zich sneller aanpassen.

Dat is ook nodig, maar toch is de wendbaarheid van IT meestal niet groot genoeg. Daar komt nog bij dat de wensen en eisen vaak niet helder zijn en inconsistent. Maar wat nog veel fundamenteler is: De business-wensen ten aanzien van IT zijn binnen een organisatie niet overal hetzelfde. De diverse bedrijfsonderdelen stellen verschillende eisen aan IT.

Hoe kan een begin worden gemaakt om deze schijnbaar onverenigbare eisen toch in te willigen?Het toverwoord is differentiatie.

Om te beginnen helpt het om het eisenpakket te ontrafelen. Eerst kijken we naar het type doelstellingen dat gerealiseerd moet worden en daarna naar de verschillende diensten die door een organisatie worden geleverd, welke processen daarbij horen en hoe deze met IT moeten worden ondersteund. De aanpak is wellicht simpeler dan gedacht…

Bart Stofberg en Menzo Meijer, respectievelijk organisatieverbeteraar en principal Consultant bij Quint Wellington Redwood, vertellen in deel 3 van ‘De afdeling die vroeger IT heette over differentiëren.

Lees hun hele verhaal online of in ICT/Magazine van juni/juli.