Onderzoek IGJ en NZa naar innovatieve huisartsenzorg

arts achter tablet digitale huisartsenpost

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan onderzoek doen naar innovatieve huisartsenzorg en de ketens daarvan. De instellingen willen weten of deze initiatieven voldoen aan de normen voor de kwaliteit en toegankelijkheid zoals die gelden voor alle huisartsen.

Aanleiding zijn de vele meldingen die beide toezichthouders de laatste tijd ontvangen. Die komen zowel van zowel patiënten als zorgverleners. Ook gaan ze bekijken of het toezicht op deze praktijken anders moeten.Als alles goed gaat is het onderzoek voor de zomervakantie klaar.

Huisartsentekort

Door het tekort aan huisartsen ontstaan er sinds enkele jaren innovatieve zorgketens die huisartsenpraktijken overnemen. Vaak doen een of meer investeerders mee aan de opzet ervan. Deze ketens maken onder andere gebruik van digitale hulpmiddelen, zodat ze meer zorg op afstand leveren. Zo krijgt een deel van de patiënten via videoverbinding contact met hun huisarts.

De IGJ en de NZa benadrukken dat innovatieve zorgconcepten belangrijk zijn om de toekomstbestendigheid van de (huisartsen)zorg te borgen. Met een blijvend krappe arbeidsmarkt, een vergrijzende bevolking is dat ook nodig, Verder speelt ook de toename van (leefstijlgerelateerde) chronische ziekten en de ambitie om kwetsbare mensen steeds langer thuis te laten wonen. Door al die facturen zal de druk op de hele zorgketen de komende jaren hoog blijven.

De afgelopen coronaperiode  bewees al dat ook digitale zorg kan bijdragen aan oplossen van de problemen van het huisartsentekort. Uitgangspunt daarbij is dat de huisartsenzorg door alle zorgaanbieders van goede kwaliteit is en toegankelijk moet zijn en blijven. Daarbij is een goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering ook belangrijk.

Potentiële risico’s

Tegelijkertijd blijkt uit de signalen die de IGJ en de NZa krijgen dat de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg bij een deel van deze nieuwe innovatieve zorgverleners mogelijk onder druk staat. Met een gezamenlijk breed onderzoek moet duidelijk worden of er sprake is van potentiële nieuwe risico’s.

Ze bekijken zowel de huisartsen zelf als ondersteunende organisatie- en ondernemingsvormen. Het onderzoek kijkt naar de eventuele risico’s voor de patiëntveiligheid, kwaliteit, toegankelijkheid, maar ook de betaalbaarheid van zorg. innovatieve zorgconcepten. Ook bekijken ze of de manier van toezicht houden op deze praktijken anders zou moeten.

Lees ook:
  • Zorgaanbieders stranden in doolhof van potjes zorgtech
  • Er valt veel te winnen met bewustzijn rond security in de zorg

Gerelateerde berichten...