Proeftuin inlogstelsel nu ook te beproeven door leveranciers van inlogmiddelen

Proeftuin

Op 14 februari 2024 maakte Nictiz in samenwerking met het Ministerie van VWS in een nieuwsbericht bekend dat de eerste versie van de digitale proeftuin geopend is voor ICT-leveranciers in de zorg. In de eerste versie van de proeftuin werd de aansluitroute voor ICT-leveranciers van platforms, zoals informatie- en uitwisselingssystemen, op het nieuwe inlogstelsel opengesteld. Recent is ook de route om aan te sluiten als middelenleverancier gereed voor beproeving.

Keuzevrijheid

De proeftuin maakt gebruik van een fictief zorgplatform genaamd ‘De Ziekenboeg’. Op deze demo-applicatie zijn middelen zichtbaar in een keuzemenu waarmee ingelogd kan worden met een testidentiteit. Of met beschikbare middelen. In het keuzemenu, dat inzake het concept vergelijkbaar is met iDEAL, staan inlogmiddelen die in eerdere pilots zijn beproefd, zoals Yivi en DigiD.

Inlogmiddel toevoegen aan proeftuin

Ook zorg-eigen inlogmiddelen kunnen in het keuzemenu worden gevonden. In de proeftuin kunnen ICT-leveranciers in de zorg testen hoe het werkt om hun inlogmiddel toe te voegen aan het nieuw te ontwikkelen UZI-stelsel. De proeftuin is publiek toegankelijk, waardoor inlogmiddelen die succesvol toegevoegd zijn aan de proeftuin zichtbaar zijn.

Identificatie en authenticatie zorgprofessionals

De openstelling van de proeftuin is een belangrijke stap in veilige, flexibele identificatie en authenticatie van zorgprofessionals. “VWS wil een toekomstgerichte oplossing bieden, waarbij zorgprofessionals zelf kunnen kiezen voor een inlogmiddel dat past bij hun behoefte en zorgproces.” Met het inlogmiddel kan de zorgidentiteit uit het register opgehaald worden en gebruikt worden voor digitale toegang. Zo krijgen zorgprofessionals toegang tot de juiste (medische) informatie op het juiste moment.

Doelstelling proeftuin

De proeftuin is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met het CIBG. Het is onderdeel van het nieuw te ontwikkelen UZI-stelsel. Door de vernieuwing van het nieuwe inlogstelsel wordt het voor zorgmedewerkers mogelijk om met erkende inlogmiddelen in te loggen en medische gegevens uit te wisselen. De proeftuin zal de komende periode doorontwikkeld worden en daarmee voor gebruikers veranderen. Laurens Kielman van het Ministerie van VWS, vertelt: ‘’Met de proeftuin toetsen wij mét gebruikers hoe het nieuwe inlogstelsel het beste werkt voor het zorgveld.’’

Gerelateerde berichten...