RDI start samenwerking Unesco en EU bij toezicht op AI

Angeline van Dijk (RDI), Nathalie Berger (EC) en Gabriela Ramos (Unesco)

De RDI gaat in het toezicht op AI samenwerken met Unesco en de Europese Commissie. Deze week bekrachtigden de betrokken organisaties deze samenwerking. Doel is het Europees toezicht op AI verder te versterken.

Ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI) voltrekken zich in een ongekend tempo. De maatschappelijke gevolgen zullen verstrekkend zijn. Overheden werken daarom wereldwijd aan wetgeving en het ontwikkelen van toezicht, gericht op betrouwbare AI.

Sinds 2020 onderzoekt de Europese werkgroep van toezichthouders op AI, waarvan de RDI voorzitter is, dit vraagstuk samen met de Europese Commissie en ENISA. De deelname en steun van UNESCO versterkt dit doel.

Ethische gevolgen

Inspecteur-generaal Angeline van Dijk van de RDI daarover: “Overheden en internationale organisaties worstelen met belangrijke vragen over de gevolgen, het bestuur en de technische en ethische gevolgen van AI. Het is zaak de kansen die AI biedt te verzilveren, zonder de risico’s ervan te veronachtzamen. De samenwerking met UNESCO helpt ons als toezichthouder op AI enorm bij die belangrijke maatschappelijke opgave. UNESCO heeft het wereldwijde VN-kader ‘Ethics of Artificial Intelligence’ opgesteld. Dat dient als mondiaal raamwerk, waarin technologische kansen in evenwicht worden gebracht met waarborgen op gebied van mensenrechten en doelstellingen op gebied van veiligheid, energie en klimaat.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...