Revalidatiesector start landelijke databank Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie LDUR

Deze week zijn de handtekeningen gezet voor de start van een landelijke Revalidatie-databank. Deze Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie, LDUR, moet systematisch in kaart brengen wat behandelingen de patiënt opleveren.

Het contract van Revalidatie Nederland en Reports zorgt voor de ontwikkeling, de hosting en het beheer van de databank. Het  moet de zorg op zich verbetert. Revalidatie Nederland is de branchevereniging van de revalidatie-instellingen in Nederland. Alle 19 revalidatiecentra, vijftien revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen en drie zelfstandige behandelcentra zijn lid. De databank brengt daardoor de geïndexeerde behandelingen dan ook dekkend in kaart.

 

Inzichtelijk

Het is de verwachting dat de eerste concrete resultaten begin 2019 worden opgeleverd. Bovendien zullen andere meetinstrumenten aan de database worden toegevoegd. Daardoor worden van steeds meer behandelingen de resultaten inzichtelijk.

Het LDUR is een initiatief van Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen VRA, de Dwarslaesie Organisatie Nederland en de zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis. Reports zet haar Zorgplatform in voor het opzetten en beheren van deze databank.

 

Effect

Martijn Klem, directeur van Revalidatie Nederland: “Zorgverleners gebruiken meetinstrumenten als de PDI en de USER om de voortgang bij patiënten te meten. Door de samenwerking met Reports kunnen we al die metingen systematisch analyseren. Zo kunnen we het effect van de behandeling goed vergelijken met anderen instellingen en van elkaar leren. Patiënten zullen hierdoor betere zorg ontvangen. Ik ben erg blij dat we nu echt starten met de ontwikkeling van de LDUR.”

 

Gerelateerde berichten...

X