Ruim 71 procent overheidswebsites niet digitaal toegankelijk

klok vijf voor twaalf

Meer dan 70 procent van de overheidswebsites is niet digitaal toegankelijk. De sites voldoen niet aan de nieuwe toegankelijkheidswetgeving. Dit terwijl de wet al op 23 september ingaat. Dat zegt  digitaaltoegankelijk.com op basis van eigen onderzoek onder 926 overheidswebsites.

Dit betekent dat ruim 4 miljoen Nederlanders met een beperking niet goed gebruik kunnen maken van websites van gemeenten, ministeries en overheidsinstanties. Overheden en gemeenten zijn intussen wel verplicht om uiterlijk op 23 september een toegankelijkheidsverklaring te plaatsen op hun website.

Sinds 1 juli 2018 is het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ van kracht. Hierin staat dat websites en mobiele apps van Nederlandse (semi-)overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de wet WCAG 2.1 AA.

Toegankelijkheidsverklaring

Om te laten zien waar een instantie mee bezig is moeten ze op de website een toegankelijkheidsverklaring op de site zetten. Daarin staat aan welke eisen de website op dat moment voldoet. Ook moet erin staan welke acties de organisatie onderneemt om de site digitaal toegankelijk te houden. Volgens de overheid is deze verklaring niet alleen een verantwoording aan de politiek, maar ook een uitleg aan bezoekers van de website.

Die verklaringen worden vervolgens gepubliceerd in het Register van toegankelijkheidsverklaringen. En dat register laat zien dat 71 procent van de websites niet of nauwelijks voldoet.

Het register deelt websites in op vier niveaus. Dit is afhankelijk van de mate waarin de site op dat moment voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

  • A. Voldoet volledig
  • B. Voldoet gedeeltelijk
  • C. Eerste maatregelen genomen
  • D. Voldoet niet

Websites die niet voldoen hebben vaak wel een verklaring aangevraagd, nog geen toegankelijkheidsonderzoek gedaan (categorie C). Of ze voldoen simpelweg helemaal niet (categorie D).

Als een site gedeeltelijk voldoet (categorie B), betekent dit dat de website nog niet 100 procent voldoet aan de eisen. Als je deze groep meetelt voldoet zelfs 93 procent van de overheidswebsites niet volledig aan de WCAG-norm.

Semi-overheid ontbreekt

Veel (semi-)overheidswebsites ontbreken helemaal in het register. Slechts 191 van de 355 gemeenten hebben hun verklaring geregistreerd. Dat houdt in dat van bijna de helft van de gemeenten niet bekend is of zij voldoen aan de wetgeving of niet.

Van de provincie-websites zijn enkel 9 van de 12 bekend in het register. De waterschappen doen het nog slechter. Slechts 7 van de 21 waterschappen hebben hun verklaring geupload.

Overigens bleek dat ook zorgwebsites niet voldoen. Uit eerder onderzoek bleek al dat 82 van 84 ziekenhuizen niet digitaal toegankelijk zijn.

Afdwingen

Probleem is volgens de onderzoekers dat de huidige wetgeving niet afdwingt dat overheidswebsites digitaal toegankelijk zijn. Overheden en gemeenten hebben alleen een ‘inspanningsverplichting’.

Dit betekent alleen dat overheden en gemeenten moeten aantonen dat zij bezig zijn met het onderwerp. Door publicatie van een toegankelijkheidsonderzoek laten ze dat zien. Dat dit pas in 2021 gaat gebeuren is voor de registratie niet van belang.

Lange historie

Sinds 7 juli 2006 is digitale toegankelijkheid voor de Rijksoverheid al geregeld in een Rijksbesluit. In 2008 waren er in het Nationaal Uitvoerings Programma e-overheid (NUP) al afspraken tussen alle overheidslagen. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben een bestuurlijke overeenkomst over hoe de infrastructuur van de e-overheid betere dienstverlening kan bieden aan de overheden aan burgers en bedrijven. Op 1 december 2008 lag er al een akkoord op tafel.

De Nederlandse wetgeving is gebaseerd op internationale afspraken: een VN-verdrag en een Europese richtlijn. De Tweede Kamer besloot al begin 2016 dit VN-verdrag uit te gaan voeren. Kort daarna ging ook de Eerste Kamer akkoord. Op 14 juli 2016 trad het verdrag in werking.

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Daarin staat dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen met dus de verantwoordingsverklaring.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X