Richtlijnen toegankelijke websites en apps nu beschikbaar in het Nederlands

rolstoelsymbool tegel op straat

De richtlijnen voor toegankelijke websites en andere online content zijn vanaf nu ook in het Nederlands te raadplegen. In de geautoriseerde vertaling zit een groot aantal aanbevelingen. Daarmee kun je websites, online documenten en mobiele applicaties toegankelijker maken voor mensen met functiebeperkingen. Dit zijn bijvoorbeeld visuele, auditieve, motorische of cognitieve beperkingen.

Aanleiding is het feit dat deze internationale richtlijnen voor toegankelijkheid vanaf 23 september 2020 op alle websites van overheden in heel Europa beschikbaar moeten zijn. En die toegankelijkheid gaat nog steeds niet zonder slag of stoot. Zo zei de Nationale Ombudsman in februari nog dat de digitale dienstverlening van met name overheden vaak tekortschiet. Zeker ook als het gaat om toegankelijke websites.

 

Eindresultaat

Onder leiding van stichting Accessibility werkten 22 partijen uit Nederland en België mee aan het vertalen van de richtlijnen. Het eindresultaat moest leesbaar zijn maar mocht niet afwijken van het Engelse origineel. De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 zijn al enige tijd in het Engels beschikbaar maar er was grote vraag naar een Nederlandse vertaling.

Deze versie van de richtlijnen besteedt niet alleen meer aandacht aan nieuwe webtechnologie rond toegankelijke websites, maar ook aan bruikbaarheid op tablets en telefoons. Ook zijn specifieke richtlijnen opgenomen om websites ook toegankelijker te maken voor mensen met een cognitieve beperking. Experts uit de hele wereld zijn via het W3C (World Wide Web Consortium) betrokken bij het opstellen van deze richtlijnen. Daarbij zitten zowel bedrijven als overheden, webdevelopers en belangenorganisaties.

Toegankelijkheid gaat soms om eenvoudige zaken zoals goed contrast tussen tekst en achtergrond. Soms gaat het ook om of een website of document werkt op een tablet of dat spraak- of hulpsoftware ermee overweg kan.

 

Online content

De richtlijnen zijn ingedeeld in een aantal lagen: principes, richtlijnen, succescriteria en afdoende en aanbevolen technieken. Die lagen helpen web- en appbouwers, redacteuren en opdrachtgevers bij het toegankelijk maken van online content. Iedereen die betrokken is bij het maken van websites, online documenten, content en mobiele applicaties wordt aangemoedigd om alle lagen toe te passen, zodat websites optimaal toegankelijk worden voor een zo groot mogelijke groep gebruikers.

De richtlijnen zijn toetsbaar geformuleerd en zijn niet gebonden aan een vaste technologie. Daardoor zijn ze ook op langere termijn bruikbaar.

 

In de kou

In maart dit jaar bleek uit een steekproef nog dat de webtoegankelijkheid tekortschiet bij maar liefst 83% van de Nederlandse bedrijven. Dit terwijl er wel wet- en regelgeving over digitale inclusiviteit is. De Nomensa Digitale Inclusiviteit Benchmark toont aan dat miljoenen Nederlanders met een beperking digitaal in de kou staat.

In Nederland zijn ruim twee miljoen mensen met een visuele, cognitieve of auditieve beperking. Ze maken vrijwel allemaal gebruik van het internet. Deze groep internetgebruikers wordt, mede door de vergrijzing, alleen maar groter.

Uit de benchmark blijkt onder andere dat 83% van de bedrijven en (semi-) overheidsinstanties zijn digitale toegankelijkheid nog niet op orde heeft. Terwijl volgens de wet gelijke behandeling het verplicht is het digitale aanbod van goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.

 

Voordelen

Veel organisaties zijn niet bewust van de voordelen van digitale toegankelijkheid. Zo zegt 21% van de respondenten geen idee te hebben waarom organisaties zich zorgen moeten maken over digitale inclusiviteit en toegankelijkheid. Slechts een klein deel, 17%, zegt te voldoen aan de verplichtingen die de wet voorschrijft en 82% zegt geen budget te hebben vrijgemaakt voor digitale toegankelijkheid.

Uit dit onderzoek blijkt dat een management als belangrijkste prioriteiten het vergroten van het bereik en het klantenbestand heeft. En dat zij de klanttevredenheid willen verbeteren. De commerciële mogelijkheden die digitale toegankelijkheid bieden, lijken dus wel een blinde vlek voor veel bedrijven.

 

Duidelijke doelstellingen

Een gebrek aan duidelijke doelstellingen en KPI’s staat bovenaan de lijst van barrières voor digitale toegankelijkheid. Andere genoemde barrières zijn onduidelijk belegde verantwoordelijkheden eneen gebrek aan de juiste vaardigheden. Bovendien ontbreekt het aan commitment en prioriteit van het hogere management.

De noodzaak voor webtoegankelijkheid groeit ondanks alles intussen wel. Er is bijvoorbeeld groeiende animo voor de jaarlijkse editie van Web Accessibility Live.

Gerelateerde berichten...

X