Serious Gaming succesvol met slimme camera en IoT

game

Revalidatie in de thuisomgeving zou veel problemen oplossen. Ook als het gaat om motivatie. Er is nu een oplossing waarin ‘serious gaming’, slimme camera’s en bewegingssensoren, ‘Big Data’ en ‘The Internet of Things’ samenkomen.

Thuis oefeningen doen wordt leuk en motiverend, en de fysiotherapeut is weliswaar op afstand, maar heeft volledige controle. In gesprek met Pieter Goossen, onderzoeksleider van het COMMIT/-project ‘Virtual Worlds for Well-Being’.

‘Virtual Worlds for Well-Being’ is een van de zestien projecten binnen COMMIT/, het innovatieplatform geïnitieerd door het ministerie van Economische zaken (EZ), waarin onderzoekers en bedrijfsleven samenwerken aan innovatieve toepassingen.

Onderzoeksleider van ‘Virtual Worlds for Well-Being’ is drs. Pieter Goossen, in het dagelijks leven Director Consulting Healthcare bij CGI. Onder zijn leiding werkt een achttal partijen aan een innovatieve oplossing voor revalidatie in de thuisomgeving, die binnen afzienbare tijd tot aanzienlijke verbeteringen in de gezondheidszorg kan leiden.

Meer dan twee miljoen Europeanen moeten fysieke oefeningen doen om te revalideren, en achttien procent van de bevolking heeft fysieke oefeningen nodig om gezond te blijven tijdens het ouder worden. De meeste van die oefeningen vinden nu nog plaats in revalidatiecentra. Als mensen dezelfde oefeningen vervolgens blijven doen in hun thuisomgeving, zouden de medische resultaten aanzienlijk verbeteren.

Echter, onderzoek wijst uit dat mensen de motivatie missen om de oefeningen thuis te doen. “Na een heupoperatie zit je bijvoorbeeld drie weken in een revalidatiecentrum. Dat gaat goed, maar daarna moet je naar huis, en ben je eigenlijk aan jezelf overgeleverd”, zegt Goossen. “Als je thuis zou kunnen doorgaan met de oefeningen op een goede manier te blijven doen, dan verkort dat de doorlooptijd, verbetert de kwaliteit van de zorg, bespaart dat kosten en word je als patiënt weer veel eerder zelfstandig.”

Het ‘Fiction Free platform for serious gaming in healthcare’ biedt innovatieve tools om mensen te motiveren en te stimuleren om oefeningen te doen die ze zelf hebben uitgekozen. Patiënten kunnen kiezen tussen oefeningen in spelvorm (‘serious game’), of gewone dagelijkse bewegingen die relevante fysieke oefening bevatten, zoals het inruimen van de vaatwasmachine of het voeren van hun hond of kat. Detectiesensors in het huis registreren en meten de bewegingen van de patiënt gedurende de gehele dag. De resultaten worden automatisch doorgestuurd naar de mantelzorgers en familieleden, en naar de fysiotherapeut.

“We hebben een fietsgame en een schaatsgame helpen ontwikkelen”, zegt Goossen. “De patiënt staat thuis voor een scherm en afhankelijk van de bewegingen die hij met zijn lichaam maakt, boekt hij wel of niet vooruitgang in het spel. Dus als hij correct beweegt, komt hij vooruit als schaatser of fietser; doet hij het niet goed, dan blijft hij stilstaan. En de game kan ook moeilijker gemaakt worden.”

Om de patiënt optimaal te kunnen motiveren, worden niet alleen diens bewegingen geregistreerd, maar ook diens gemoedstoestand, via een speciale camera.

Als de patiënt verveeld raakt, kan de virtual reality zich aanpassen om extra te stimuleren de oefening af te maken. Dat kan via verschillende soorten muziek, licht en kleuren of verrassende gebeurtenissen. De werkelijke innovatie is de combinatie van verschillende intelligente sensors.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Zorg van maart.

 

Gerelateerde berichten...