SIDN gaat door met SIDN fonds: Al 150 projecten gefinancierd

Na een uitgebreide evaluatie besloot SIDN onlangs om het SIDN fonds de komende jaren te continueren. Dit onafhankelijke fonds richtte SIDN een paar jaar geleden op. Doel is een bijdrage te leveren aan de vergroting van de waarde van het internet voor de Nederlandse maatschappij en economie.

SIDN fonds startte in het voorjaar van 2015. Het ondersteunde sindsdien bijna 150 innovatieve projecten die bijdragen aan een sterker internet voor iedereen.

Evaluatie

De directie van SIDN baseerde haar besluit op de evaluatie van de eerste 3 jaar van het fonds en een positief advies van het bestuur van SIDN fonds. Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN: “SIDN fonds heeft zich ontwikkeld tot een professionele organisatie met een herkenbare en sterke positie in het veld.

Het heeft een groot aantal projecten gerealiseerd met indrukwekkende resultaten en effecten die goed aansluiten bij de ambitie om een sterker internet te realiseren.” Uit de evaluatie komt ook naar voren dat het fonds een duidelijke behoefte vervult in een vroeg ontwikkelstadium en bij de eerste implementatie en opschaling van goede ideeën. Daarnaast heeft het fonds een sterk en waardevol netwerk opgebouwd met zusterorganisaties, partners en experts.

Sterke internetsector is fundament voor innovatief Nederland
Volgens SIDN laat de evaluatie zien dat het fonds op een goede manier invulling geeft aan het realiseren van zijn missie en doelstellingen. Daarmee draagt het fonds ook bij aan de doelstelling van SIDN om toegevoegde waarde te leveren voor de internetgemeenschap en daarmee voor het algemeen nut.

“Een sterke internetsector is immers het fundament voor een innovatief Nederland, voor de groei van ons welzijn en onze welvaart”, aldus Roelof Meijer.

Doorgroei

Het besluit om door te gaan met SIDN fonds maakt het mogelijk ook de komende jaren weer talrijke innovatieve projecten te ondersteunen. Ze versterken het internet, en vergroten de kennis en vaardigheden van internetgebruikers. Ze stimuleren ook het creatief en innovatief gebruik van het internet.

Valerie Frissen, directeur SIDN fonds, “Nog meer dan tot nu toe besteden we aandacht aan de doorgroei van duurzame projecten. Met impact door middel van begeleiding, coaching en op het leggen van goede verbindingen met experts, financiers en andere fondsen in het netwerk van het fonds.”

“Ook het versterken van de betrokkenheid van de .nl-registrars bij het fonds staat hoog op de agenda. Ten slotte willen we de komende jaren ook graag de resultaten van al die mooie projecten delen met de buitenwereld. Daardoor dragen we krachtig uit waar het fonds voor staat: een sterk, open en vrij internet voor iedereen.”

X