Softwaresector verslaat de crisis: cijfers CBS vallen te laag uit

bedrijven

De Nederlandse software-industrie groeide tijdens de economische crisis flink. De totale omzet van de sector liep in de afgelopen vier jaar op naar 29,1 miljard euro. De toegevoegde waarde steeg naar 20,7 miljard euro,  3,4% van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Deze resultaten zijn gepresenteerd door onderzoeksbureau Dialogic in opdracht van branchevereniging Nederland ICT en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De resultaten van de onderzoekers wijken af van de cijfers van het Centraal Planbureau, CPB. Die becijfert de totale omzet van de sector namelijk op een stijging van 4%  tot 23,5 miljard euro en 2,8% van het BBP. Volgens de onderzoekers komt dat doordat  een kwart van de softwareontwikkeling in Nederland plaatsvindt bij bedrijven die door het CBS niet tot de sector worden gerekend.

Beiden zijn het er wel over eens dat de softwaresector het best draaiende onderdeel is binnen de ICT-sector. Dialogic becijfert zelfs een verdubbeling van de export van Nederlandse software ten opzichte van vier jaar geleden. Innovatie is de grote drijfveer achter het succes. 40% van de arbeidscapaciteit wordt besteed aan softwareontwikkeling en 28% van de bedrijven brengt één of meer eigen softwarefamilies op de markt.

 

Werkgelegenheid, SaaS en cloud
Het onderzoek laat ook zien dat de werkgelegenheid met 3% groeide. In de hele sector werken ruim 164.000 mensen. Het aantal softwareontwikkelaars in Nederland is de afgelopen vier jaar zelfs met 27% gegroeid. Deze groei is vooral toe te schrijven aan ICT-werknemers die als zzp’er aan de slag gingen. Deze eenmansbedrijven ontwikkelen software in opdracht van derden, zijn actief bij de implementatie en het testen van software en bij  beheer en onderhoud van applicaties. Verder blijkt ook dat meer mensen zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling dan met verkoop of marketing.
De snelle opkomst van eindproducten en diensten op basis van SaaS- of cloudconstructie zet door. Grotere softwarebedrijven blijven daar nog bij achter. De onderzoekers noemen de grote technische en financiële gevolgen van omschakeling van standaard software onder licentie naar een pay per use model als oorzaak. Jonge en startende softwarebedrijven hoeven niet om te schakelen en kunnen meteen in het nieuwe model van start.

De aandacht voor beveiliging van software neemt overigens toe. Zowel grote als middelgrote softwarebedrijven investeren steeds meer in security. Ook in de groeiende ontwikkeling van mobiele applicaties wordt aan de beveiliging gedacht.

Lees het volledige onderzoek (PDF) De softwaresector in Nederland survey 2014

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...