Stikstofcrisis brengt businessmodel technische bedrijven in gevaar

stikstofcrisis

De technische branche vreest voor de gevolgen van de stikstofcrisis. Zo denkt 32 procent van de beslissers dat de stikstofcrisis het businessmodel van de organisatie in gevaar brengt. Dit is versus 23 procent van de technici.

Deze laatste groep is daarnaast ook somberder over de toekomst. Bijna de helft (47%) stelt dat de organisatie onvoldoende kundig personeel heeft om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Ook HR-verantwoordelijken (36%) delen deze zorgen.

Deze cijfers komen uit de zevende editie van de TechBarometer van technisch opleider ROVC. Ze deden onderzoek onder ruim 1.000 HR-beslissers, 2.700 technici en 1.000 potentiële zij-instromers naar de stand van zaken in de technische branche.

Hoewel de technische sector dus denkt dat businessmodellen onder druk komen te staan, lijkt dat niet te gelden voor functieprofielen van medewerkers. HR-beslissers denken vaker wel (37%) dan niet (28%) dat de werkzaamheden van technici onveranderd blijven door de crisis.

Industrie moet bijdragen aan stikstofreductie

De druk op de branche is groot, mede omdat de overheid wil dat de industrie de uitstoot vermindert met 38 procent. In de technische sector zijn nu eenmaal een aantal grote uitstoters. Denk aan fabrieken, die stikstof verbranden op hoge temperatuur, waardoor er schadelijke stikstofoxiden vrijkomen.

Maar ook aan de installatiesector die de stikstofverbinding ammoniak gebruikt als koudemiddel in warmtepompen. Op dit moment scherpen overheden de wet- en regelgeving rondom vergunningen aan om uitstoters voorschriften op te leggen en krijgt de opkoopregeling voor boeren steeds meer vorm. Het verplaatsen en op- of uitkopen van bedrijven lijkt in de industrie niet haalbaar en daarom moet de sector kijken naar technische innovatie als een van de weinige reële opties om te verduurzamen.

ROVC vroeg dan ook hoe de branche denkt te kunnen verduurzamen als het gaat om stikstofuitstoot. Zowel HR-beslissers (44%) als technici (49%) zien in de elektrificatie van werktuigen, zoals graafmachines en shovels, een belangrijk deel van de oplossing. Maar ook het verduurzamen van installaties en het productieproces draagt bij. Net als de monitoring van de stikstofuitstoot.

Meer elektrakennis nodig in sector

Directeur van ROVC, John Huizing, ligt toe. “We hebben hier te maken met een complexe uitdaging. De branche geeft aan dat de oplossing voor een groot deel ligt in elektrificatie. Tegelijkertijd brengt de stikstofcrisis volgens netbeheerders de energietransitie in gevaar, omdat alle stikstofbeperkende maatregelen een vertragend effect hebben op de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Zij waarschuwen hier al lange tijd voor. Ook vraagt de elektrificatie van voertuigen om andere kennis en vaardigheden van bijna iedereen die in de sector werkzaam is. Werktuigbouwkundigen zijn namelijk geen elektriciteitsspecialisten. Het is cruciaal te weten hoe elektrische aandrijving werkt, welke componenten hierbij komen kijken en wat de gevaren en mogelijkheden zijn. Alleen dan kunnen we elektrische werktuigen veilig én efficiënt inzetten. Om weer vooruit te kunnen in de verduurzamingsslag die we met z’n allen moeten maken is het belangrijk dat we vol in zetten op kennisoverdracht naar de juiste mensen. Opleiden en bijscholen is het antwoord, maar het helpt ook als we anders gaan kijken naar arbeid, functies, opleiden, het wervingsproces en naar geschikte kandidaten. Zet de mensen met de juiste vaardigheden op de juiste plek en zorg dat kennis in korte tijd zo breed mogelijk gedragen wordt.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...