Inzicht en controle voor IT

Software Asset Management Inzicht en controle

Welke trends en ontwikkelingen beïnvloeden het functioneren van de it-functie? En hoe houd je als CIO, CFO, CSO of Hoofd IT grip op alles wat er op jouw organisatie en zijn medewerkers afkomt? In gesprek met Sander van Gelderen van Snow Software. Hij beschouwt het als zijn missie ‘BI for IT’ te leveren, ofwel: inzicht en controle.

 

Van Gelderen, Directeur Marketing en Business Development van Snow Software, onderscheidt vier trends in de IT van nu.

Trend 1: “Steeds meer mensen en functies gaan zich bemoeien met IT”, zegt hij. Zijn regio bestrijkt niet alleen de Benelux, maar ook Frankrijk, Spanje en Portugal. Overal ziet hij momenteel hetzelfde gebeuren. Van Gelderen: “Afdelingen zoals Marketing, Finance en HR gebruiken steeds vaker hun eigen it-tools, en ook de eindgebruikers spelen een steeds belangrijker rol in het gebruik en de ontwikkeling van bijvoorbeeld apps. Voor de afdeling IT wordt het daardoor steeds moeilijker om grip op de zaken en überhaupt overzicht te houden op wat er allemaal gebeurt binnen de eigen organisatie.”

Trend 2: “Daarbij wordt er steeds meer op device-basis gewerkt, mobiel. Er komen steeds sneller nieuwe apps bij. De license matrix van software wordt complexer en complexer, evenals de mogelijkheden, zoals SaaS, cloud enzovoort. Er komen steeds nieuwe bomen en boompjes bij, het bos groeit keihard en het dijt in een noodtempo uit, steeds harder, steeds sneller. Zie dan als afdeling IT nog maar eens grip en overzicht te houden.”

Trend 3: Tegelijkertijd ziet Van Gelderen een toenemende druk van vendoren van software op het bedrijfsleven. “Grote softwareaanbieders halen inmiddels een groot deel van hun inkomsten uit audits.” Soms loopt dat op tot 30 procent. “Ze noemen het ‘friendly audits’, maar je kunt je afvragen hoe vriendschappelijk die audits werkelijk zijn.” Van Gelderen constateert dat vendoren steeds harder proberen om meer lock-in te creëren bij hun klanten.

Trend 4: De vierde trend die Van Gelderen tegenkomt is outsourcing. Steeds meer organisaties besteden hun IT en/of infrastructuur voor een deel of zelfs compleet uit aan derde partijen. “Maar ook bij outsourcing blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor je licentie-omgeving”, zegt Van Gelderen. “Organisaties die zich dat niet goed realiseren lopen een reëel risico.”

 

Audits

In dit stormachtige decor bestaat grote behoefte aan inzicht en control. Dat is wat Snow zijn klanten via het Snow platform biedt: inzicht, overzicht en controle op softwarelicenties. “Wij zorgen ervoor dat bedrijven niet teveel betalen voor de software die ze gebruiken”, zegt Van Gelderen. “Dat ze weten wie welke software koopt en gebruikt, en dat ze inzicht hebben in de effectiviteit en efficiency van hun softwarelicenties.”

Op dit moment vallen it-kosten van een organisatie gemiddeld voor 83 procent binnen de it-afdeling. Volgens Gartner zal dit de komende jaren sterk afnemen, en zullen in 2020 50 procent van de it-kosten buiten de afdeling IT worden gemaakt. Van Gelderen: “IT krijgt minder zicht op de uitgaven, en ook op wat er aan software binnenkomt. Met alle security-issues van dien. Met de groeiende onvoorspelbaarheid van de businessmodellen nemen de financiële risico’s recht evenredig toe.”

Van Gelderen voorziet een ware explosie in wat hij de ‘IT-estate’ noemt. “De business schaft steeds meer software zelf aan, nieuwe typen software, apps en devices worden steeds sneller ontwikkeld en vervangen door nog nieuwere. De kloof tussen IT en business groeit evenals de complexiteit, terwijl de zichtbaarheid en de controle afnemen. De kans dat je als organisatie op korte termijn een audit krijgt van een van je software-vendoren is inmiddels toegenomen tot 68 procent. Want ook de leveranciers willen grip houden op hún business.” Hij wijst erop dat dergelijke audits in een aantal gevallen al heeft geleid tot forse boetes, oplopend tot vele miljoenen euro’s.

 

BI for IT

“Met ons platform willen wij die kloof tussen IT en business dichten, en op een proactieve manier de controle teruggeven aan de afdeling IT”, zegt Van Gelderen. “Ons platform biedt ‘BI for IT’, en die BI begint met inzicht. Inzicht in wat er gebeurt in het totale it-domein. Snows missie is eenvoudig. Betaal nooit teveel voor de software die je gebruikt.” Proactief beheer en optimalisatie van alle softwarelicenties zorgen voor het maximale rendement uit software-investeringen. “Ons platform biedt volledig inzicht in softwaregebruik en entitlements om kosten te reduceren en compliance-risico’s te minimaliseren voor alle commerciële softwareaanbieders. Het stelt it-teams in staat hun softwarelicenties te managen binnen alle platformen: desktop, datacenter, mobile en cloud.”

 

Laagdrempelig

Aanschaf en implementatie van Snow zijn laagdrempelig. “Wij werken veel met Proof of Concepts”, vertelt Van Gelderen. “Dan blijkt vaak dat alleen al het in kaart brengen van wat men gebruikt tot substantiële besparingen leidt. En dan moet de volledige uitrol en het proactieve beheer nog beginnen.”

 

 

Over Snow Software

Snow Software is een wereldwijde leverancier van producten en diensten op het gebied van Software Asset Management (SAM). Snow is van origine een Zweeds bedrijf en groeit onstuimig. Het aantal werknemers is de afgelopen twee jaar verdubbeld tot nu bijna 500.

Snow telt zeventien vestigingen, verdeeld over de USA, Zuid-Amerika, Europa, Azië en APAC. Wereldwijd telt Snow ongeveer 6.000 klanten en werkt samen met circa 1.400 implementatiepartners.

Het Snow platform herkent momenteel zo’n 380.000 titels van commerciële aanbieders. De Snow License Manager vormt de kern van het platform. Snow biedt een Software Asset Management-oplossing die ervoor zorgt dat organisaties over de juiste licenties beschikken voor de software die ze gebruiken, niet teveel en niet te weinig. Of bedrijven nu meer inzicht willen krijgen in hun Microsoftlicenties of willen weten welke mobiele devices er binnen hun organisatie gebruikt worden en welke applicaties hierop draaien, Snow Software biedt het inzicht, op basis waarvan weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden. Zo worden compliance-risico’s geminimaliseerd, softwarekosten bespaard en licenties efficiënter ingezet.

Vanuit de Nederlandse vestiging worden er gedurende het gehele jaar Snow Software kennissessies – online en offline – georganiseerd om organisaties te helpen met quick wins op het gebied van de optimalisatie van hun softwarelicenties. Daarnaast zorgt Snow Software samen met een uitgebreid partnerkanaal voor de fundering en adoptie van een SAM-strategie binnen organisaties.

Kijk voor meer informatie op www.snowsoftware.com

Telefoon 023- 531 5460

Snow Software
Diakenhuisweg 29-35
2033 AP Haarlem
The Netherlands

 

Gerelateerde berichten...

X