“Microservices en integratie worden de thema’s van 2019”

Ruben van der Zwan, CEO van Yenlo:

Eind vorig jaar benoemde ik vijf it-gerelateerde thema’s die mijns inziens een belangrijke rol zouden spelen in 2018: API-first, IoT, Blockchain, Microservices en Automated Stacks. Een goed moment om deze thema’s nog eens langs te gaan en om te zien wat ons het komende jaar staat te wachten.

 

Terugblik 2018

Wat betreft mijn eerst gestelde thema– het doorvoeren van een ‘API-first-strategie’ – hebben veel bedrijven hard gewerkt om hun producten, diensten, bedrijfs- processen en data te ontsluiten via API’s. Vaak was dit gericht op een betere ketenintegratie of op het behalen van meer interactie met de eindklanten om zo uiteindelijk concurrentievoordeel te behalen. Tevens werd het gebruikt om te kunnen voldoen aan de AVG en PSD2 wetgeving. Een centrale toegangspoort, waar men controle, regie, en beleid kan uitvoeren op de data die het bedrijf in- en uitgaat, maakt het gemakkelijker om een (groot) deel van deze wetgeving te handhaven. Voor 2019 en de volgende jaren verwacht ik nog meer beweging in de API-first aanpak. Het helpt bedrijven op weg naar het worden van een Digital Enterprise.

Ondanks de ruime investeringen en de hype rondom het Internet of Things, voldeed dit tweede thema in 2017 al niet helemaal aan mijn verwachtingen. IoT kan bijdragen aan betere klantcontacten, het verzamelen van data en gebruikersgemak. Toch ging het tempo van IoT-adaptie ook in 2018 langzamer dan verwacht. Van een apart onderdeel binnen de ict-markt is IoT inmiddels geëvolueerd naar ‘just another integration’. Het staat niet meer op zichzelf. Nu IoT slechts een andere vorm van ketenintegratie is geworden, verwacht ik dat het de komende jaren een prominentere plaats zal gaan innemen in het integratielandschap.

Op het gebied van Blockchain – het derde thema dat ik stelde – is er veel gebeurd in 2018. Veel startups gingen adviseren en implementeren en ik geloof nog steeds dat Blockchain een belangrijke plek krijgt in de IT. Het zal een gigantische vogelvlucht gaan nemen, maar de vraag is hoe snel en in welke industrieën. Voor Legal, financiële wereld en de gezondheidsindustrie heeft het grote toegevoegde waarde al verloopt de adoptiesnelheid in deze sectoren traag. Deze snelheid zal in 2019 en de jaren daarna zeker toenemen.

 

Microservices

Over het vierde thema, microservices, wordt veel gesproken. Ondanks een flink aantal pilots, zag ik geen echte doorbraak in 2018. Wel ontstaan er steeds meer technologieën en initiatieven, zoals de nieuwe programmeertaal Ballerina van WSO2, die de implementatie van een microservices architectuur mogelijk maken. Vanwege de toepasbaarheid van microservices,
de beweging naar de
cloud, de API-toename en de lage kosten voor
onderliggende
infrastructuur, geloof
ik dat microservices hét thema van 2019 gaat worden. De ‘automated stacks’, thema nummer vijf dat ik voor 2018 stelde, zijn een belangrijke drijver voor microservices. Services als Platform-as-a-Service met kenmerken als auto-scaling en auto-healing, maken het vandaag de dag mogelijk om integratieplatformen, middleware, backend-systemen en dergelijke, volledig geautomatiseerd uit te rollen, te beheren en te exploiteren, 24×365. In 2018 zagen we veel stabilisatie om automated stacks mogelijk te maken. Denk aan AgileStacks, Docker en Kubernetes, en Yenlo’s eigen oplossing: ‘Yenlo Interconnect’, een volledig middleware Platform- as-a-Service voor integratie-oplossingen met behulp van Amazon en WSO2 technologie. Volgend jaar zullen automated stacks mijns inziens de standaard worden en randvoorwaardelijk om de voorgaande thema’s mogelijk te maken.

Wat zijn dan de it-gerelateerde thema’s voor 2019? Mijns inziens zijn dat Integratie, Integratie als een service, Microservices architectuur, Open source in de cloud en Opkomende landen.

 

Integratie

Met de blik voorwaarts gericht ben ik van mening dat de digitale revolutie aan een enorme en onstuitbare opmars is begonnen. Elke organisatie is op zoek naar nieuwe businessmodellen en manieren om bestaande verdienmodellen om te zetten. Dit doen ze middels ketenintegratie met businesspartners of klanten, om zo een hogere klantloyaliteit te bereiken. Een goed voorbeeld hiervan is Coolblue. Zij hebben het proces van bestelling, bezorgen en retourneren dankzij verregaande ketenintegratie dusdanig geoptimaliseerd dat hun klanten ieder proces als positief ervaren en daardoor trouw blijven. Integratie wordt de komende jaren dan ook een belangrijk thema, wat ook door Gartner en Forrester wordt onderschreven. In deze context duiken wederom termen op als API-first, microservices evenals micro gateways, identity & acces management en data analytics.

 

Integratie als een service

Organisaties krijgen in toenemende mate behoefte aan snelle ‘time to market’ en kostenreductie. Dit zal Integration-as-a-Service een boost geven. Er zullen dan ook meer middleware platformen in de cloud worden aangeboden om integratie eenvoudiger te maken. Volgens mij zal er in 2019 en daarna een grote integratiestroomversnelling plaatsvinden, waarbij API-first en microservices als ‘grondstof ’ en ‘as-a-service’ een sleutelrol zullen spelen. De voortgaande beweging naar de cloud is hierbij inbegrepen.

 

Microservices architectuur

Het fenomeen, microservices architectuur, is inmiddels volwassen genoeg om de gang naar de markt te maken. Dit loopt samen met de groeiende behoefte naar microservices vanwege de reeds genoemde integratievraagstukken. De toename van de korte transactionele services vormt een gezonde voedingsbodem voor de groei van microservices architectuur. Naar implementaties van microservices architectuur zal in 2019 dan ook een grotere vraag komen. Ook dit hangt weer nauw samen met de beweging naar de cloud, die zich bij uitstek leent als infrastructuur voor een microservices concept.

 

Open source in de cloud

Gesteld dat de integratiemarkt de komende jaren inderdaad verhonderdvoudigd zal worden, zal de roep om open source technologie alleen maar groter worden. Dit fenomeen laat zich al aankondigen doordat enkele proprietary softwareleveranciers, zoals IBM en SalesForce, het afgelopen jaar diverse acquisities hebben gepleegd (Redhat en Mulesoft). Bij de integra- tie-initiatieven – de Haarlemmerolie van ieder bedrijf – willen organisaties de flexibiliteit hebben om continu aanpassingen aan te kunnen brengen. Daar hoort de vendor-lock-in van het werken met proprietary softwareleveranciers niet bij. Integratie met behulp van open source technologie is dus een logische beweging, evenals integratie met behulp van de cloud.

 

Opkomende landen

Onder meer door wet- en regelgeving (PSD2, Open Banking, GDPR) en door de hierboven genoemde fenomenen, treden opkomende landen plotseling ook toe tot de markt voor integratiebehoefte. Dat is de trend die ik signaleer. Integratie-as-a- Service is voor eenieder bereikbaar en het is toegankelijker en goedkoper door open source en cloud. Aangezien deze opkomende landen handel willen drijven met Europa of Amerika, zullen ze moeten voldoen aan hun wet- en regelgeving. Met de voorhanden technologie en lagere kosten, is dit ook voor deze landen bereikbaar.

Van de vijf voorspellingen die voor 2018 zijn gemaakt, zijn er vier uitgekomen. Geen slecht resultaat! Wanneer ik eenzelfde score haal voor mijn 2019- voorspellingen gaan we een mooie toekomst tegemoet! Ik wens u een succesvol 2019!

 

 

 

Gerelateerde berichten...

X