Sectra onderzocht: de Return on Investment van AI in de radiologie

De toekomst vraagt om andere zorg

Sinds enkele jaren is het gebruik van Artificial Intelligence (AI) in de radiologie in opkomst. Sectra Benelux sprak met vier leidende radiologen: Drs. Naaktgeboren (Bravis Ziekenhuis), Dr. Kock (Albert Schweitzer Ziekenhuis), Prof. Dr. Ranschaert (Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis) en Dr. Kruit (Leids Universitair Medisch Centrum). Zij hebben als pioniers één of meerdere pilots gedaan met diverse AI-toepassingen, zoals ChestEye, Transpara, contextflow en Combinostics en delen hierover hun ervaringen en inzichten. Hun return on investment (ROI) loopt uiteen en maakt het verschil tussen hun use cases duidelijk. Al met al is het werken met AI volop in ontwikkeling en wordt het gezien als duurzame investering in de toekomst van de zorg als geheel.

AI-pilots in topklinische, regio- en academische ziekenhuizen

Er bestaat geen uniforme manier om van een pilot tot implementatie te komen en daarbij de graadmeters voor de ROI eenduidig af te bakenen. Elk ziekenhuis gaat hierbij anders te werk en met een ander doel. Dat blijkt uit de vier onderzochte cases. Hieronder vind u een overzicht van de use cases in het artikel.

Werken met AI in het Bravis Ziekenhuis

Drs. Naaktgeboren, radioloog in het Bravis Ziekenhuis, startte in juli 2020 met een pilot van zijn AI-leverancier. Met zijn afdeling testte hij drie modules voor het prioriteren van acute afwijkingen voor intracerebrale hematomen, cervicale wervelfracturen en incidentele longembolieën. Hoewel ze niet op zoek waren, was er wel een acuut probleem op de afdeling, dat opgelost kon worden met gebruik van AI.

Werken met Transpara van ScreenPoint Medical in het Albert Schweitzer Ziekenhuis

Dr. Kock is cardiovasculair, mammo- en thoraxradioloog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en is veel bezig met innovatie en onderzoek. Drie jaar geleden kwam AI voorbij en nu werkt zijn afdeling met mammografie-applicatie Transpara. “In het begin hadden mensen daar bedenkingen bij, maar zodra ze in aanraking komen met AI, zien ze de meerwaarde én de beperkingen ervan.” De implementatie van de AI applicatie genoot breed draagvlak. Hoewel deze niet zonder uitdagingen was, kijkt Dr. Kock positief naar de toekomst.

Werken met ChestEye van Oxipit en pionieren in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Prof. Dr. Ranschaert is radioloog bij het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en gastprofessor aan de Universiteit van Gent. Op de radiologie-afdeling van het ETZ is hij aangesteld als AI-projectleider. Vanuit deze hoedanigheid richt hij zich op gestructureerde implementatie van AI in het ziekenhuis. De focus ligt hierbij niet alleen op het uitrollen van AI-applicaties, maar ook op wetenschappelijk onderzoek eromheen. In het We Care programma, een fonds dat projecten stimuleert die worden uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Tilburg ter verbetering van de patiëntenzorg, bouwt Ranschaert aan een algoritme voor de analyse van total-body CT-scans van patiënten met multipel myeloom. Inmiddels heeft hij vijf verschillende AI-projecten in de pipeline.

AI in de zorg vanuit systeemperspectief: ziekenhuisbreed pionieren met AI in het LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) stelt zich ziekenhuisbreed in op het werken met AI als integraal onderdeel van hun activiteiten. Daartoe wordt het nodige onderzoek gefaciliteerd door middel van pilots en integraties van verschillende AI-applicaties in bestaande en nieuwe systemen. Dr. Kruit is na een aantal jaar als sectiehoofd neuroradiologie nu hoofdverantwoordelijk voor de ICT op de radiologie-afdeling. De afdeling is ICT-intensief en werkt niet alleen met standaardapplicaties zoals het EPD en het Sectra-PACS, maar ook andere softwaresystemen die daaraan gekoppeld zijn. Met de focus op waardegedreven diagnostiek pioniert het LUMC door een reeks applicaties te testen, waaronder die van Oxipit, Combinostics en contextflow. Ze zijn nu vooral aangeschaft om het proces te ervaren en beter te begrijpen. De applicaties voldoen daarvoor volgens Kruit idealiter aan drie voorwaarden: (1) ze moeten goed hun werk doen en gevalideerd zijn, (2) ze moeten optimaal geïntegreerd zijn in de workflow en (3) ze moeten een bewezen toegevoegde waarde hebben, oftewel het werk makkelijker maken en/of met beter resultaat.

Meer lezen over deze cases en de conclusies als het gaat om ROI? En benieuwd hoe deze radiologen kijken naar de rol van AI in de toekomst? Lees het hele artikel over de Return on Investment van AI in de radiologie.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X