Visie op de flexmarkt voor SAP & Oracle

RedBlue IT Professionals uit Hoofddorp heeft senior SAP en Oracle professionals in vaste dienst en detacheert hen op innovatieve it-projecten bij vooraanstaande organisaties in Nederland. Eigenaren en oprichters Ron du Fijn en Raoul Zeilstra delen hun toekomstbeeld.

De economie trekt aan en veel organisaties zijn na de crisis op zoek gegaan naar een koers voor de nieuwe periode. Nu er op mondiaal, Europees en nationaal niveau een redelijk gezamenlijk gedragen toekomstbeeld is ontstaan, kijken we in hoeverre marktleiders SAP en Oracle hun koers bepaald hebben en of ze het met elkaar eens zijn. Als dat duidelijk is, kan de ondersteunende flexmarkt zich ook gaan voorbereiden.

 

Marktleiders

Ruim 68 procent van de grote en middelgrote bedrijven in Nederland met meer dan 50 medewerkers gebruikt een ERP-oplossing. Op het gebied van ERP is SAP op alle segmenten marktleider en Oracle staat op nummer twee binnen het publieke domein en bij multinationals. Oracle en SAP staan respectievelijk op plaats 17 en 20 van sterkste merken van de wereld. Het is de moeite waard om te bezien of deze twee grootheden een gezamenlijke visie hebben.

 

Gezamenlijke visie

Oracle ziet het als haar missie om bij te dragen aan het vereenvoudigen en versnellen van de informatievoorziening met behulp van geïntegreerde systemen en een enkele database. Door te standaardiseren en met behulp van open en makkelijk verkrijgbare componenten, moeten kosten en onderhoud worden gereduceerd. Als derde wil Oracle de efficiency van bedrijven verbeteren met nieuwe technologieën.

SAP heeft een iets moderner verwoorde visie en missie, die bijvoorbeeld onze millennials meer zal aanspreken. SAP wil helpen de wereld beter te laten functioneren en het leven van mensen te verbeteren. Daartoe willen zij organisaties helpen om de best functionerende bedrijven te worden. Ook SAP wil systemen vereenvoudigen, maar predikt tevens het naadloos en real-time verbinden van mens en technologie.

 

Innovaties

Oracle ziet zichzelf als de wereldwijde leverancier van gegevensverwerking in de cloud en zij ondersteunen bedrijven bij hun digitale transformatie. Ook SAP wil bedrijven helpen om de digitale transformatie te realiseren. Beiden bieden zij een vergelijkbare route om huidige en nieuwe systemen naar de cloud te brengen. De weg van oude systemen loopt van de private cloud naar een public cloud, naar een combinatie daarvan, de hybride cloud. Ook daar zijn zij het dus samen over eens. Naast de focus op cloudsystemen, zetten zij beiden vol in op innovaties zoals connectivity/internet of things, big data, analytics, machine learning, artificial intelligence en blockchain.

 

Uitdaging flexmarkt

De technologie verandert sneller dan ooit tevoren, dat is inmiddels wel tot iedereen doorgedrongen. Maar in plaats van de verandering te laten gebeuren, hebben organisaties de taak om hierover controle te krijgen en de technologie te benutten om mensen te dienen. Als dat lukt dan mogen zij zich een intelligente organisatie noemen.

Oracle en SAP lopen voorop in deze nieuwe ontwikkelingen en brengen oplossingen die gebruikt kunnen worden om de mens echt op de eerste plaats te stellen. Het zijn uiteindelijk de it-professionals die met hun specialistische kennis een belangrijke rol spelen bij de feitelijke realisatie van projecten bij intelligente organisaties in spe.

Om concurrerend te blijven, moeten deze organisaties flexibel kunnen beschikken over de relevante en vaak schaarse expertise. Aan flex-organisaties de schone taak om hen vakkundig te ondersteunen bij deze uitdaging.

www.redblue.nl

 

X