Visie op IT-trends

Naar verluid wordt ‘platform economy’ een heersende stroming in de digitale transformatie. Wat betekent dit eigenlijk? Hoe zal het de komende jaren evolueren? En hoe zit het met microservices en ‘serverless’ functies? In dit artikel deel ik mijn visie over deze belangrijke trends, zoals ik ook in 2018 en 2019 deed.

Binnen de B2B en B2C markt is er in 2019 nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd in Europa, Noord-Amerika en Azië. Ook andere generieke en belangrijke trends zijn uiteindelijk van invloed zijn op de it-organisatie.

 

Disruptieve financiële markt

Nieuwe wet- en regelgeving in de financiële markt veroorzaakt een stevige verschuiving van aanbieders van financiële diensten. De meest in het oog springende wijziging in 2019, die nog tot ver in 2020 zal doorwerken, is PSD2 (Payment Services Directive 2.) PSD2 verplicht banken API’s aan te bieden om accountinformatie (PSD2 AISP-services) te delen en betalingstransactiegegevens (PSD2 PISP-services) in te schakelen en stelt consumenten in staat deze gegevens met derde partijen te delen, zogenaamde TPP’s. Dit concept van ‘Open Banking’ biedt ongekende mogelijkheden voor (nieuwe) financiële dienstverleners om over bestaande banksystemen financiële diensten aan de consument te bieden. Een tweede belangrijke wijziging is het concept dat de consument meer zelfstandig invloed krijgt op de afgenomen services en/of producten. Aflossingsvrije hypotheken en persoonsgebonden pensioenovereenkomsten moeten digitaal kunnen worden gestuurd. Dergelijke regelgeving dwingt financiële dienstverleners om rigoureus te innoveren. De komende jaren of zelfs maanden zijn korte time-to-market en personalisatie (van data en diensten) missie- kritisch voor alle financiële dienstverleners.

 

Turbulente markt

De Verenigde Staten en China zijn in een handelsoorlog beland. Duitsland, de ruggengraat van de Europese industrie en de belangrijkste economische indicator voor de EU, lijdt niet alleen daaronder maar ook onder de directe en indirecte effecten van de Brexit. In 2020 verwachten wij een aanzienlijke impact van beide thema’s op de wereldmarkt en in elke onderneming over de hele wereld. Ondernemingen moeten actie ondernemen om productiever, innovatiever en kosteneffectiever te zijn om hun bestaan in deze turbulente markt te behouden.

 

Privacy besef

Een jaar na de inwerkingtreding van de AVG, lijkt het erop dat de handhaving van de gegevens- beschermingsregels is geland. Bedrijven ontwikkelen een nalevingscultuur en burgers worden zich meer bewust van hun rechten. En dat niet alleen in de EU, maar wereldwijd. Tegelijkertijd vordert de convergentie naar hoge normen voor gegevensbescherming op internationaal niveau. Het besef dat persoonlijke gegevens eigendom zijn van de mensen zelf en niet van grote ondernemingen, zal een enorme impact hebben op bedrijven zoals Uber, Tesla en
Facebook. De manier waarop klanten hun persoonlijke gegevens gebruiken, consumeren of delen, zal de komende jaren radicaal veranderen.
Yenlo voorziet het verhogen van persoonlijke data lockers met API’s als ‘service wrapper’ en afgedwongen toestemmingsbeheer, om persoonlijke gegevens te delen binnen de B2C-markt.

 

Pay-what-you-use

Consumenten zullen in toenemende mate een ‘pay-what-you-use’-model eisen in plaats van een eigendomsmodel. Pay-what-you-use werkt goed als de service effectief kan worden gemeten en geeft aantoonbaar meer informatie over hoe klanten producten en diensten gebruiken en waarderen. Bedrijven die werken met dit model krijgen meer feedback, waarmee ze onder meer hun prijzen kunnen bepalen om zo de winstgevendheid te verbeteren. Pay-what-you-use wordt de heersende stroming de komende jaren. Al deze generieke trends kunnen worden vertaald in it-trends die één of meer onderwerpen ondersteunen en oplossen. Zo worden microservices, serverless computing, API’s, cloud computing en platformeconomie de belangrijkste it-ingrediënten voor succesvolle bedrijven in 2020 en daarna.

 

Microservices

De vraag naar gepersonaliseerde gegevensdiensten en standaarden (zoals PSD2, GDPR en de toenemende vraag van consumenten om meer digitaal te kunnen) neemt toe. Ook groeit de vraag om verdere ontkoppeling van systemen en de mogelijkheid om massale vragen te behandelen. Het antwoord op deze vragen is microservices waardoor dit de komende jaren in IT gestimuleerd wordt. Microservices-concepten bevorderen het implementeren van een gedecentraliseerde ontwikkelingsbenadering die een kortere time- to-market en continue innovatie bij bedrijven mogelijk maakt. Het WSO2 Cellery-framework – die de kracht van Kubernetes, Ballerina en API Micro Gateway-concepten combineert – is een krachtige manier om microservices te ontwikkelen en in te zetten.

 

Serverless computing

Met microservices in aantocht is de volgende vraag hoe je ze kosteneffectief kunt inzetten en uitvoeren. Serverless computing, met bijvoorbeeld Lamba, is het meest logische antwoord. Serverless computing zal in combinatie met microservices de komende jaren dé grote beweging in IT zijn. Maar hoe kunnen microservices en serverless computing dusdanig worden bestuurd en gecontroleerd zodat bedrijven erop kunnen vertrouwen? Dit kan door een gecentraliseerde aanpak voor governance (zoals beleidshandhaving en service discovery) en levenscyclusbeheer, maar tegelijkertijd ook middels gedecentraliseerde ontwikkelteams. Dit is ook de manier waarop Connext, een integratie Platform-as-a-Service (iPaaS) oplossing van Yenlo, evolueert naar een gecentraliseerd platform voor gedecentraliseerde microservices en serverless computing.

 

‘API-first’ strategie

Geen perfect en geavanceerd it-landschap? Lang leve API’s! Met API’s ontkoppel je de interne informatiesystemen van je gegevens, services of bedrijfsprocessen. API’s vormen de krachtigste manier om als onderneming vooruit te komen in de digitale arena, getuige de sterke trend van API-first strategie. In 2019 ging meer dan 60 procent van de it-evenementen over API’s. Met een API-first strategie definiëren ondernemingen eerst API’s en daarna zorgen ze ook voor de daadwerkelijke implementatie. Hierdoor kun je ontwikkelen met meerdere interne en externe teams die parallel werken, wat de time-to-market verkort.

 

Cloud computing

Cloud providers als AWS, Azure en Google kunnen niet langer worden genegeerd. Uiteindelijk gaan we allemaal naar de cloud, de een sneller dan de ander. Zelfs financiële dienstverleners, verzekeringsmaatschappijen en wetshandhavers zijn in 2019 naar de cloud verhuisd. In 2020 zal deze beweging doorgaan en versnellen. Ook zullen ondernemingen kiezen voor een multi-cloud aanpak op basis van Kubernetes. Het gebruik van Agile Stack, een DevOps automation platform voor cloud infrastructuur en machine learning, is een uitstekend voorbeeld van een dergelijke multi-cloud strategie: een multi-cloud Kubernetes managed stack-aanpak, die de risico’s van een enkele cloud provider verlaagt.

Platformeconomie

Economische systemen werken steeds vaker via online platforms. Het meest voorkomend zijn de transactieplatforms, ook bekend als digitale matchmakers. Denk aan Airbnb en Uber. Een tweede type is het innovatieplatform, dat een gemeenschappelijk technologiekader biedt waarop anderen kunnen voortbouwen. Deze ontwikkeling zal een nieuwe economische revolutie teweegbrengen. Terwijl de platformeconomie – die rond 2018 begon – de komende jaren groeit en evolueert, ontstaan er met name nieuwe kansen en uitdagingen rond integratie en aansprakelijkheid.

We zitten al in een disruptieve tijdlijn en deze gaat onverminderd door in 2020. Kortom: er wachten ons spannende tijden.

 

Over Yenlo

Yenlo is wereldwijd integratiespecialist en maakt digitale transformatie mogelijk met opensource technologie. Yenlo is de grootste en belangrijkste partner van WSO2 en heeft een indrukwekkend klantenbestand over de hele wereld.

Ruben van der Zwan is IT-visionair en CEO en oprichter van Yenlo.

 

 

Gerelateerde berichten...

X