Wereldprimeur: AI ondersteunt artsen bij overplaatsing IC-patiënt

ziekenhuis

Wanneer kan een IC-patiënt overgeplaatst worden naar de verpleegafdeling? Bij die beslissing krijgen artsen op de Intensive Care van Amsterdam UMC nu hulp van artificial intelligence. Deze wereldwijde primeur gebeurt op basis van grote hoeveelheden informatie uit het elektronisch patiëntendossier.

De bedoeling is dat hiermee intensive-care-behandelingen zo optimaal mogelijk worden ingezet. De vraag of een patiënt al dan niet naar een verpleegafdeling kan speelt dagelijks op een IC. Te vroeg is risicovol. Als de patiënt achteruitgaat en weer terug moet naar de IC, is de kans op overlijden groter. Te lang op de IC blijven is ook geen goed idee.

“Dat is bovenal vervelend voor de patiënt. Maar ook erg duur en het bed kan niet worden ingezet voor een andere patiënt die dat misschien veel meer nodig heeft,” vertelt Paul Elbers, intensivist in Amsterdam UMC. “Allemaal erg onwenselijk met het relatief lage aantal IC-bedden in Nederland, een gebrek aan IC-verpleegkundigen en hoog ziekteverzuim sinds corona.” Zeker met het oog op een eventuele nieuwe golf van de covid-19- pandemie dit najaar is optimaal gebruik van IC-capaciteit essentieel.

Ontwikkeling

Voor ontwikkeling van de ontslagsoftware gebruikten de ontwikkelaars gepseudonimiseerde patiëntgegevens van bijna 25.000 mensen die recentelijk op de IC zijn behandeld. Doel van de software is om het aantal heropnames terug te dringen, maar ook om patiënten niet onnodig lang op de Intensive Care te behandelen.

Momenteel ligt het aantal heropnames op Nederlandse IC’s rond de 5 tot 10 procent. De inschatting van het ziekenhuis is dat er met name bij ongeplande opnames, zoals bij bloedvergiftiging, longontsteking en een covid-19-infectie winst te behalen valt. Bij dit soort opnames is de kans op heropname doorgaans groter dan bij IC-opnames voor planbare zorg.

Intensivist blijft eindverantwoordelijk

Elbers en collega-intensivist Patrick Thoral bedachten de software samen met de Amsterdamse softwareontwikkelaar Pacmed. Daarom heet de software Pacmed Critical. Op basis van artificial intelligence, wordt in real time informatie van patiënten op de IC vergeleken met informatie van duizenden patiënten die in het verleden op een IC zijn behandeld. Op elk gewenst moment voorspelt de software hoe groot de kans is dat een patiënt na verplaatsing naar een verpleegafdeling binnen een week opnieuw naar de IC moet. De ontslagsoftware laat niet alleen een voorspelling zien, maar ook hoe die voorspelling verandert met de tijd en een lijst van factoren waarop de voorspelling is gebaseerd. De intensivist neemt de definitieve beslissing en is dus eindverantwoordelijk. Thoral: “Wij zien het als een soort second opinion. En door te onderzoeken hoe de software in de praktijk gebruikt wordt, willen we de waarde voor patiënten en zorgverleners verder verhogen.”

Volgens de intensivisten is de ontslagsoftware een wereldwijde primeur. Thoral: “Voor zover ik weet is het de enige medische beslisondersteuning op basis van artificial intelligence die op deze manier in een ziekenhuis gebruikt wordt. Ik bedoel dan beslisondersteuning aan het bed van de IC-patiënt, waarbij algoritmes en ontwikkelde modellen rechtstreeks en in real time gevoed worden met gegevens uit het elektronisch patiëntendossier”.

Wouter Kroese, mede-oprichter van Pacmed: “Het is een enorme mijlpaal. Het is ontzettend belangrijk dat AI nu eindelijk de stap naar de medische praktijk maakt. Dat moet verantwoord en veilig gebeuren. Samen met Amsterdam UMC hebben we daar alle noodzakelijke stappen voor genomen. En we voldoen aan alle regelgeving om de software als medisch hulpmiddel in te kunnen zetten. We zijn klaar om op te schalen en de software uit te breiden, zodat deze in heel Nederland en daarbuiten de capaciteits- en personeelsuitdagingen in de ziekenhuizen kan helpen oplossen.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X