Werkperspectief voor kwetsbare mensen

kwetsbare

Afgelopen week startte in Antwerpen het nieuwe project WORK and LEARN, voor kwetsbare mensen. Dit is een gezamenlijk initiatief van MolenGeek, Proximus en de contactcenters van iKanbi. Daarbij gaan deelnemers parttime aan de slag als helpdeskmedewerkers. En krijgen ze tegelijkertijd een ICT-opleiding, mét uitzicht op een vaste job aan het eind van het traject.

Stap naar arbeidsmarkt

Met het project WORK and LEARN willen de drie partijen een opleidingstraject op maat opzetten. Dit om – vaak kwetsbare – mensen die nood hebben aan werkervaring én opleiding, de stap te laten zetten naar de arbeidsmarkt. Voor de pilot hanteert men een specifieke methodologie op maat van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan langdurig werklozen. Maar ook aan NEET-jongeren (Not in Education, Employment, or Training) en kansengroepen.

Dat is nodig. 7 op de 100 jongeren tussen de 15 en 29 jaar in Vlaanderen zijn zogenaamde NEET-jongeren. Jongeren die voor een langere periode noch werken noch een opleiding volgen, zijn ook in hun latere levensfases vaker werkloos of niet-beroepsactief.

Werkervaring en ICT-opleiding

In een eerste fase krijgen deelnemers gedurende 4 maanden de kans om uit te groeien tot professionele contact center agents. Daarbij krijgen ze een technische opleiding om de Proximus-omgeving te leren kennen. En doen ze tegelijkertijd waardevolle ervaring op door mee te draaien als volwaardig lid in de teams van iKanbi. Door die on-the-job training ontwikkelen ze naast technische vaardigheden ook soft skills.

In een tweede fase van 11 maanden blijven de deelnemers deeltijds tewerkgesteld bij iKanbi. Aangevuld met een ICT-training in BorgerHub. De deelnemers krijgen er een AWS-opleiding. Hierbij maakt men hen vertrouwd met cloud computing en het beheer van bedrijfsgegevens. Dit naast de ontwikkeling van mobiele diensten en applicaties voor ondernemingen. Zo stoomt men hen klaar. En begeleidt men hen om een AWS-certificaat te behalen, dat deuren opent in hun toekomstige carrière.

Een eerste groep van zeven deelnemers heeft de voorbije weken de eerste fase doorlopen en begint vandaag aan de AWS-opleiding in Borgerhout. De drie partners engageren zich om aan het eind van het traject, in de mate van het mogelijke, jobkansen te bieden aan elk van deze mensen, hetzij binnen hun eigen bedrijf, hetzij bij een andere onderneming in de technologische sector.

Bedoeling is de opleiding te laten uitgroeien tot een structureel programma, waarvan de methodiek op verschillende locaties en in verschillende werkdomeinen kan worden toegepast. Zo zou het programma in de toekomst kunnen worden uitgebreid met opleidingen tot technicus, backoffice medewerker of vertegenwoordiger.

Drie complementaire partners zetten hun schouders onder dit project
Het project WORK and LEARN wordt gedragen door drie complementaire partners met elk hun eigen bijdrage maar een gemeenschappelijk doel: bijdragen aan een inclusieve maatschappij waar digitale technologie voor iedereen toegankelijk is. De partners willen ook andere bedrijven motiveren en stimuleren om mee te stappen in dit nieuwe concept. Er zijn immers meer dan 10.000 ICT-vacatures in Vlaanderen, in uiteenlopende domeinen van cyber security over artificiële intelligentie tot data-analyse.

Gerelateerde berichten...