Wet per 2020: overheidswebsites en apps van overheid toegankelijk en bruikbaar voor mensen met beperking

Het Kabinet wil dat alle (semi)overheidssites en apps en hun intranetten zowel  toegankelijk als bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Dat betekent dat alle overheden de Europese (open) standaard voor digitale toegankelijkheid moeten gebruiken.

Deze regel gaat volgens de Ministerraad nu wettelijk worden vastgelegd. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken diende het voorstel in.

De verplichting wordt in fases ingevoerd. Vanaf september 2019 gaat het gelden voor nieuwe websites. Vanaf september 2020 voor bestaande websites en vanaf juni 2021 voor mobiele apps.

 

Pas toe of leg uit

Tot groot ongenoegen van veel belangenorganisaties is het nu nog zo dat dat overheidswebsites zich verplichten hun site zo bruikbaar mogelijk te maken voor alle bezoekers. Instanties kunnen daar in overleg van afwijken. Dat principe heet pas-toe-of-leg-uit. Volgens de nieuwe wet geldt die uitzondering niet meer.

De nieuwe regeling is ook een uitbreiding van de vorige. De nieuwe wet geldt nu ook voor apps en intranetten. De enige uitzonderingen zijn nog reproducties van stukken uit erfgoedcollecties. Denk daarbij aan te weinig contrast. Ook  live-uitgezonden geluid of video kunnen onder de uitzondering vallen.

Ook digitale archieven die niet meer actief worden geraadpleegd en niet meer worden aangepast, vallen buiten de verplichting. Online-kaarten vallen er deels onder, mits essentiële informatie voor navigatie digitaal beschikbaar is.

Het besluit gaat nu eerst voor advies naar de Raad van State.

Gerelateerde berichten...

X