Wetsvoorstel recept schrijven na online contact arts

recept schrijven recept op papier

Een recept schrijven zonder dat de arts de patiënt persoonlijk ziet mag binnenkort van de wet. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een wetsvoorstel in de maak waardoor zorgverleners een medicijnen kunnen voorschrijven tijdens of na online contact met de patiënt. Dat is volgens de wet nu nog niet mogelijk of alleen gedoogd.

Nu is het nog zo dat in de wet staat dat artsen alleen recepten kunnen voorschrijver na persoonlijk contact met de patiënt. In de tijd die nodig is om de wet aan te passen, komt er een beleidsregel dat voorschrijven tijdens of na online contact mogelijk is als er geen fysiek onderzoek nodig is en de voorschrijver over de actuele medicatiegegevens van de patiënt beschikt.

Gedogen

Tijdens de COVID-19-pandemie gedoogde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voorschrijven van geneesmiddelen via videoconsult. Toen werd duidelijk dat deze gedoogmaatregel ook na de pandemie in bepaalde situaties voorziet in een behoefte.

Om vooruitlopend op het wetsvoorstel ruimte te bieden aan verantwoord voorschrijven via internet, heeft de minister een beleidsregel vastgesteld. Voorschrijven via internet sluit ook aan bij de ambities in het Integraal Zorgakkoord (IZA) over de inzet van digitale zorgtoepassingen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X