Wetsvoorstel: volledig digitale algemene vergadering mogelijk

recruitmentbureau

Een volledig digitale algemene vergadering wordt voor rechtspersonen als naamloze vennootschappen (NV’s), besloten vennootschappen (BV’s), verenigingen, coöperaties en VvE’s mogelijk. Dit geldt voor algemene vergaderingen. Dat staat in het wetsvoorstel van minister Weerwind  van Rechtsbescherming)dat gisteren in consulatie ging.

Belanghebbende partijen moge nu hun inbreng en commentaar leveren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat met deze input het wetsvoorstel verder verbeteren. De internetconsultatie duurt tot en met 6 februari 2023.

Wens

Vanuit het bedrijfs- en verengingsleven klinkt een duidelijke wens om het wettelijk mogelijk te maken dat algemene vergaderingen volledig digitaal kunnen plaatsvinden. Tijdens de coronapandemie is hier al veelvuldig mee geëxperimenteerd, omdat er door de coronamaatregelen geen fysieke vergaderingen konden plaatsvinden. In de wet is daarvoor destijds een tijdelijke mogelijkheid gecreëerd, omdat in de wet staat dat algemene vergaderingen (gedeeltelijk) fysiek moeten plaatsvinden.

Die tijdelijke mogelijkheid loopt in februari af, maar de wens om naast de al bestaande mogelijkheid van een gedeeltelijk digitale (hybride) algemene vergadering, een volledige digitale variant te houden blijft onverminderd aanwezig. Het gebruik van een volledige digitale variant zorgt er namelijk onder andere voor dat leden en aandeelhouders van over de hele wereld (plaats nafhankelijk) kunnen deelnemen.

Voorwaarden

Aan deze volledig digitale algemene vergadering zijn wel voorwaarden. Zo moet een digitale vergadering zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering en moeten deelnemers ook langs digitale weg volwaardig kunnen participeren. Leden en aandeelhouders moeten met beeld én geluid kunnen deelnemen en het woord kunnen voeren. Daarnaast moet de algemene leden- of aandeelhoudersvergadering vooraf instemmen met de optie om digitaal te vergaderen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...