ACM: Pon en NS mogen onder voorwaarden samen reis-app maken

rijdende trein ns

De Nederlandse Spoorwegen (NS) en mobiliteitsbedrijf Pon mogen onder voorwaarden samen een reis-app maken. Dat zegt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een besluit.

Beide partijen richten samen een nieuw bedrijf op dat een app maakt waarbij reizigers verschillende vormen van vervoer kunnen plannen, boeken en betalen via een app. Voorwaarde is dat NS de trein en de OV-fietsen tegen dezelfde voorwaarden levert aan concurrenten van het nieuwe bedrijf. Op die manier kunnen andere bedrijven ook aantrekkelijke reis-apps maken en blijft er voldoende concurrentie tussen reis-apps mogelijk.

NS is de grootste aanbieder van openbaar vervoer per trein in Nederland. Daarbij hoort ook de OV-fiets. Via de dochteronderneming Hely, biedt de NS ook deelauto’s en deelfietsen aan. Pon importeert auto’s, is fabrikant van fietsen en heeft een belang in Greenwheels. Daarnaast is Pon eigenaar van Next, dat deelfietsen en deelauto’s aanbiedt.

De activiteiten van Hely en Next worden samengebracht in het nieuwe gezamenlijke bedrijf. Het nieuwe bedrijf wil het voor consumenten zo eenvoudig mogelijk maken om een reis van deur tot deur te plannen, boeken en betalen. Ze willen een app ontwikkelen waarin consumenten verschillende vormen van vervoer kan combineren. Naast de vervoersdiensten van NS, Pon en haar dochterbedrijven worden ook vervoersdiensten van andere bedrijven in het aanbod opgenomen.

Snel veranderende markt

De ACM stelt dat Pon en NS zijn twee belangrijke grote bedrijven op de vervoersmarkt. Daarvan zijn de trein en de OV-fietsen zeer belangrijke vervoersmiddelen voor de reizigers. Daarom ontstaat ook het risico dat Pon en NS de trein en OV-fiets tegen hogere prijzen of slechtere voorwaarden aanbieden aan concurrenten dan aan de eigen gezamenlijke onderneming.

Dat is niet goed voor de concurrentie en innovatie rond reis-apps. Daarom moeten NS en Pon van de ACM op het moment dat zij de trein en OV-fiets aanbieden via hun nieuwe bedrijf, deze diensten van de NS tegen ten minste dezelfde voorwaarden aanbieden aan concurrerende reis-app aanbieders.

 

Alle soorten vervoer in een reis-app

De markt voor mobiliteitsdienstverlening is een digitale, data gedreven dienstverlening die nog sterk in ontwikkeling is. Een voorbeeld hiervan is Mobility as a Service (MaaS). Bij MaaS kan een reiziger bijvoorbeeld via een app een volledige reis met verschillende vervoersmiddelen plannen, boeken en betalen. Onder de noemer van MaaS worden verschillende – soms door de overheid gestimuleerde – initiatieven ontplooid.

De verwachting is dat MaaS een belangrijke bijdrage levert aan duurzaamheidsdoelstellingen en het tegengaan van het fileprobleem. De ACM vindt het belangrijk dat in deze opkomende markt veel ruimte is voor innovatie en dat verschillende aanbieders de kans krijgen om een product te ontwikkelen.

 

Minder streng

In maart werd al duidelijk dat de ACM vanwege de coronacrisis minder streng gaat toezien op eerlijke concurrentie. Dit moet meer ruimte maken voor branches om onderling afspraken te maken over het beheersen van de crisis. Wel is er extra online toezicht. Deze toestemming lijkt daar een uitvloeisel van.

 

Gerelateerde berichten...

X