ACM wil samenwerking telecomaanbieders bij plaatsen antennes

antennes 5g

De ACM (Autoriteit Consument en Markt) moedigt telecomaanbieders aan samen te werken bij het zoeken naar goede locaties voor antennes. Dat staat in een conceptleidraad.

Het rapport biedt telecomaanbieders handvatten voor samenwerking. De bedoeling is dat ze hiermee efficiënter dan nu kunnen investeren in capaciteit, kwaliteit en dekking van de mobiele netwerken. Volgens de ACM hoeft dat niet ten koste te gaan van de onderlinge concurrentie. 

Antennelocaties verwerven

Volgens de Autoriteit is de aanleiding het feit dat het voor telecomaanbieders steeds moeilijker is om antennelocaties te vinden. Dat komt onder andere door de groei van het aantal mobiele antennes. Tegelijk neemt de beschikbaarheid van goede locaties juist af. Dan kan het helpen als aanbieders niet onafhankelijk van elkaar op zoek zijn naar de schaarse locaties, maar hierbij samenwerken.

De ACM verwacht niet dat de concurrentie tussen aanbieders in gevaar komt wanneer aanbieders gezamenlijk optrekken bij het vinden van antennelocaties. Doordat aanbieders op de locaties hun eigen telecomapparatuur gebruiken, kunnen zij zich nog steeds onderscheiden van de andere aanbieders.

Huur en verhuur van spectrum

In de nieuwe Telecommunicatiewet wordt het mogelijk om spectrum (frequenties voor mobiel dataverkeer) te huren en te verhuren. Verhuur van frequenties aan bijvoorbeeld een aanbieder van lokale bedrijfsnetwerken kan zorgen voor nieuwe diensten en extra concurrentie.

Vanaf de komende frequentieveiling (die start op 29 juni aanstaande) komt er een bovengrens voor de maximale hoeveelheid frequenties die één aanbieder kan gebruiken. De ACM vindt dat deze bovengrens er veruit in de meeste gevallen voor zorgt dat de concurrentie niet in gevaar komt.

Roaming op 2G- of 3G-netwerken

In de komende jaren gaan de Nederlandse telecomaanbieders hun 2G- of 3G-netwerken uitzetten. Dit kan gevolgen hebben voor diensten die afhankelijk zijn van deze netwerken, zoals slimme energiemeters of oudere mobiele telefoons.

Als een aanbieder die een 2G- of 3G-netwerk uitschakelt via roaming gebruik kan maken van het netwerk van een andere aanbieder die nog wel 2G of 3G aanbiedt, kun je er zo voor zorgen dat dat 2G en 3G langer beschikbaar blijft voor apparaten die daarvan afhankelijk zijn.

 

Dataverbruik

Het dataverbruik is in 2019 met meer dan 30% gestegen ten opzichte van 2018 en meer dan vertienvoudigd vergeleken met vijf jaar geleden. Deze groei zet de komende jaren door.

Ook is het belangrijk dat mobiele dekking betrouwbaarder wordt en overal in Nederland een goede kwaliteit heeft. Dit zorgt ervoor dat telecomaanbieders investeren in het vergroten van de capaciteit, kwaliteit en dekking van de mobiele netwerken.

Gerelateerde berichten...

X