AT: Nederland is digitaal wakker

Digitale enen en nullen digitaal wakker

Nederland is digitaal wakker. Dat stelt Agentschap Telecom in het jaarbericht van 2019, de Staat van de Ether. Er is een breed besef dat digitalisering een fundamentele impact op het dagelijks leven heeft. En een overtuiging dat die invloed de komende jaren verder zal toenemen.

Dat bleek in 2019 en is nu extra zichtbaar met de maatregelen als gevolg van de huidige coronacrisis. De afhankelijkheid van veilige, betrouwbare en continu beschikbare netwerken komt meer dan ooit aan de oppervlakte.

Het AT deed vorig jaar onderzoek naar 5G, en onderzocht samen met overheidsinstanties het functioneren van het landelijk alarmnummer 112. De conclusie: Nederland mag digitaal wakker zijn: e schort nog wel een en ander aan veiligheid en bereikbaarheid.

 

5G

Het AT voerde in 2019 op verzoek van het Antennebureau metingen uit bij 5G-testlocaties. Daaruit blijkt dat de blootstelling aan 5G straling lager is dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. De resultaten liggen op hetzelfde niveau als bij de metingen naar 3G en 4G. Namelijk een waarde van circa 3 volt per meter, terwijl de strengste limiet 28 volt per meter is.

Omdat 5G nog niet geïntroduceerd is, geven AT en het RIVM in een rapport uit januari 2020 aan dat het belangrijk is de vinger aan de pols te houden. Het Agentschap blijft daarom tijdens de introductie van 5G metingen uitvoeren.

Onderzoek 112 en NL-Alert

Het AT voerde vorig jaar grootschalig onderzoek uit naar de werking van alarmcentrales en NLAlert. Een van de aanleidingen was een grote storing op 24 juni 2019. De storing in het telefonienetwerk van KPN was zowel mobiel als vast. Daardoor was ook het alarmnummer 112 een aantal uren onbereikbaar. Bij KPN waren er ook problemen met de verzending van NL-Alert berichten via 4G.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Het doel is om op basis van de bevindingen aanbevelingen te doen die helpen om, binnen de telecomsector, soortgelijke verstoringen in de toekomst te voorkomen.

In 2018 deed Agentschap Telecom een eerste onderzoek naar de beschikbaarheid van 112 op drukbezochte evenementen. Dit kreeg in 2019 een vervolg. Een van de opvallendste resultaten is wel dat telecom nauwelijks onderdeel uitmaakt van de voorbereiding van een evenement. Met als gevolg dat de bereikbaarheid van alarmnummer 112 niet per definitie bij elk evenement gegarandeerd is.

AT blijft ervoor pleiten dat bij een evenement betrokken partijen afstemmen hoe de bereikbaarheid en beschikbaarheid van telecom wordt geregeld. Gemeenten moeten telecom een vast onderdeel laten zijn in hun draaiboeken.

In de loop van dit jaar gaat het AT organisatoren, providers en gemeenten aanspreken. Een regelrechte oproep tot meer samenwerking, in het belang van veiligheid op festivals en andere evenementen.

Dit is vooral belangrijk omdat er verschil bestaat tussen dekking en tijdelijk benodigde capaciteit. Als de wethouder een week voor het evenement samen met de organisatie een test zou doen op een verder leeg feestterrein, is er meestal wel verbinding. Als een week later 100.000 mensen dat tegelijk proberen, is er een heel andere situatie.

De meeste telecomproviders kennen dit probleem. Zij nemen doorgaans zelfstandig het initiatief om te zorgen voor tijdelijke maatregelen. Klanten houden nu eenmaal van goede verbindingen.

Volgens het AT gaat ook 5G dit probleem niet oplossen. Want ook die techniek blijft afgestemd op het ‘normale’ gebruik in de omgeving en niet op momenten van extreme piekbelasting. Het is en blijft dus een kwestie van het verschil inzien tussen standaard dekking en tijdelijk benodigde capaciteit.

Agentschap Telecom voerde in 2019 een onderzoek uit om te peilen hoe het zit met de dekking van mobiele aanbieders in tunnels. De uitkomst: niet overal even goed. Dit soort plaatselijke uitval zou helemaal niet nodig zijn, als bij de bouw van tunnels al rekening wordt gehouden met mobiele netwerken. Achteraf inbouwen is per definitie ingewikkelder en duurder.

Er zijn goede oplossingen voorhanden. Telecomoperators kunnen relatief eenvoudig zorgen voor extra technische voorzieningen, vergelijkbaar met de ‘indoordekking’ binnen de muren van bijvoorbeeld parkeergarages.

 

Gerelateerde berichten...

X