AFM waarschuwt tegen investeren in virtuele valuta en digitale tokens

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor grote risico’s bij investeringen in digitale valut. Ook investeren in digitale tokens via Initial Coin Offerings (ICO’s) wordt sterk ontraden. Volgens de autoriteit zijn ICO’s vooral populair om start ups te financieren maar zijn ze kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie. De ACM waarschuwt dat de huidige hype investeerders kan verblinden voor deze risico’s.

Het is niet de eerste keer dat de AFM hiertegen waarschuwt. Nu de ICO’s in opkomst zijn vindt de autoriteit een volgende waarschuwing op zijn plaats. “Als gevolg van deze risico’s lopen investeerders een zeer hoge kans op verlies van hun volledige inleg,” stelt de AFM in een verklaring. Investeren in ICO’s wordt daarom sterk afgeraden.

De autoriteit kan zelf geen maatregelen nemen omdat deze digitale valuta buiten het financiële toezicht vallen.

 

Wat zijn ICO’s?

ICO’s bieden ondernemingen, veelal startups, de mogelijkheid om financiering op te halen bij het publiek voor de ontwikkeling van diensten. Door middel van gebruik van blockchaintechnologie geeft de aanbieder tijdens een ICO digitale tokens uit. ICO’s zijn inherent grensoverschrijdend. In principe kan iedereen met toegang tot internet en een digitale wallet de tokens kopen.

De aangeboden tokens kunnen soms in euro’s of dollars worden aangekocht. Vaker echter gebeurt dat met cryptocurrencies, zoals Bitcoin of Ethereum. Vaak vormen ze een (vooruitbetaald) recht op de te ontwikkelen dienst. Soms een aandeel in het project of een deel van het verwachte rendement.

ICO’s zijn om de volgende redenen zeer risicovol

  • ICO’s vormen in het huidige klimaat een ideale voedingsbodem voor oplichters. Het anonieme en grensoverschrijdende karakter van blockchaintechnologie maakt geavanceerde vormen van een traditioneel piramidespel mogelijk, die moeilijk zijn te herkennen.
  • De rendementen worden overschat terwijl de projecten in ICO’s zich nog in een zeer vroege fase van ontwikkeling bevinden. De onderliggende blockchaintechnologie is bovendien nog volop in ontwikkeling.
  • De meeste, vooral particuliere investeerders onderschatten de specialistische kennis en expertise die nodig is om bij dit soort investeringen weloverwogen te kunnen oordelen. Zonder diepgaande kennis over blockchaintechnologie zijn zinvolle verdienmodellen nauwelijks te onderscheiden van projecten met weinig of geen toegevoegde waarde.
  • Daarnaast zijn aanbieders van ICO’s vaak niet transparant in hun informatieverstrekking. Daardoor is het het zeer moeilijk om een inschatting te maken van de waarde. Bonafide ICO’s onderscheiden van projecten met frauduleuze intenties is haast onmogelijk.

In de huidige hype investeren veel mensen met een speculatief doel. Dit draagt bij aan zeer volatiele koersen van de tokens die binnen een ICO worden aangeboden. Veel tokens kennen een beperkte handel. Daardoor is het relatief eenvoudig om de koers ervan te manipuleren.
ICO’s zijn door het anonieme karakter beperkt of geheel niet herleidbaar tot natuurlijke personen. Dit maakt het een ideaal vehikel om crimineel geld wit te wassen.

 

Grote risico’s en hype: gevaarlijke cocktail

“Hoewel de AFM de mogelijkheden ziet van blockchaintechnologie voor financiële dienstverlening, wijst zij op de grote risico’s bij ICO’s in de huidige hype. De hoge risico’s op oplichting en verlies van inleg in combinatie met de hype rond ICO’s van dit moment vormt een gevaarlijke cocktail.” Dit stelt Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM. “In de media verschijnen steeds meer berichten over consumenten die investeren in ICO’s met geld dat bedoeld is voor later. Soms betreft het zelfs  met grote sommen geleend geld. In het buitenland zijn al meerdere voorbeelden bekend van frauduleuze ICO’s. De AFM maakt zich ernstig zorgen over het risico op misleiding van investeerders in Nederland. Wij raden daarom af om in de huidige omstandigheden te investeren in ICO’s.”

 

Gerelateerde berichten...

X