Aleid Wolfsen, voorzitter AP: We zien de ingang van AVG met vertrouwen tegemoet

AVG GDPR race

Het is bijna D-Day voor de GDPR/AVG. In de aanloop naar 25 mei is er een waar media-offensief ontstaan. 25 mei is dan ook de datum waarop de nieuwe richtlijn voor bescherming van persoonsgegevens zal worden gehandhaafd. Nog nooit was er zoveel aandacht voor de privacy van burgers. Tijd voor een laatste ‘opfriscursus’.

In de ICT/Magazine van september 2017 stond een interview met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de handhavingsdatum voor de deur leek het ons goed hem nogmaals enkele vragen voor te leggen. Ondanks zijn enorm drukke werkschema kon hij aan ons verzoek voldoen.

 

Vertrouwen

Er zijn vele berichten die beweren dat ‘het bedrijfsleven’ nog niet klaar is voor de AVG op 25 mei. Baart u dat zorgen?

Wij zien de datum van 25 mei met vertrouwen tegemoet. Dan geldt de AVG inderdaad voor alle organisaties in Nederland, zonder uitzonderingen. Wij realiseren ons dat het voor organisaties veel werk is om alle processen en producten op tijd aan te passen en AVG-proof te zijn.

Tegelijkertijd zijn ook al gedurende vier jaar grote organisaties en brancheorganisaties, zoals VNO-NCW, betrokken geweest bij de totstandkoming van de AVG. Ze hebben gevraagd om een overgangstermijn en die ook gekregen (van mei 2016 tot mei 2018). Iedereen heeft dus ruim voldoende tijd gehad om zich voor te bereiden.

We horen verschillende geluiden van bedrijven en organisaties. Sommigen zijn al jaren bezig met de voorbereidingen en lijken hun zaakjes goed op orde te hebben. Andere komen van ver, en hebben nog veel te doen.

25 mei is een harde datum. De AP houdt toezicht op naleving van de AVG en zal indien nodig handhaven. Strikt bezien kunnen én mogen we er ook niet voor kiezen om het handhaven van de AVG uit te stellen. De verordening heeft rechtstreeks werking en het hele idee is dat er binnen de EU één uniform kader gaat gelden.

Dat verhoudt zich niet met eigen keuzes omtrent invoering enzovoort. Bovendien kunnen mensen vanaf 25 mei een privacy-klacht bij ons indienen. Wij zijn verplicht iedere klacht in behandeling te nemen.

 

Begeleiding

Wat kan de AP hieraan doen?

De Autoriteit Persoonsgegevens probeert zoveel mogelijk begeleiding te bieden aan organisaties die zich voorbereiden op de start van de AVG. We zijn een voorlichtingscampagne gestart gericht op ondernemers, we staan op beurzen en geven veel presentaties door het land. Daarnaast werken wij in de voorlichting veel samen met grote brancheorganisatie, zoals de VNO-NCW. Bovendien bieden we praktische hulpmiddelen zoals een interactieve regelhulp die ondernemers stap voor stap meeneemt in de invoering van de AVG voor zijn of haar bedrijf. We hebben ook een 10-stappenplan opgesteld dat als leidraad kan dienen.

Ook hebben we guidelines ontwikkeld om praktische uitleg over de nieuwe privacyregels te geven. We merken dat het aantal telefonische vragen bij onze afdeling publieksvoorlichting toeneemt. Wij zijn op dit moment heel ruim telefonisch bereikbaar voor alle vragen die leven rondom de invoering van de AVG, ook voor ondernemersvragen.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van mei.

Gerelateerde berichten...

X