Inrichten PPM en PMO voor projecten nog geen gemeengoed

34 procent van de organisaties die het afgelopen jaar ten minste één project met een IT-component gestart is, heeft geen Project Portfolio Management (PPM) ingericht. Daarnaast geeft 36 procent van de organisaties aan ook geen Project Management Office (PMO) in te richten voor projecten. Dit blijkt uit onderzoek van Cerios, specialist in succesvolle IT-projecten, onder 50 respondenten, aangevuld met tien diepte-interviews. PPM geeft organisaties inzicht in en informatie over alle lopende projecten en PMO zorgt ervoor dat een project binnen het gestelde budget, tijdpad en kwaliteitsnorm blijft.

Agile versus Waterval
Cerios vroeg de respondenten ook naar de factoren die van belang zijn om een succesvol IT-project te realiseren. Hieruit blijkt dat een eind- en tussentijdse evaluatie met het projectteam en de organisatie als meest belangrijke factor gezien wordt; 80 procent noemt dit als succesfactor. Ook Agile werken scoort hoog in deze lijst, 56 procent noemt dit als belangrijke factor om een IT-project te laten slagen. Dit staat tegenover 12 procent van de respondenten die werken volgens de Waterval methodiek als een succesfactor ziet.

Anita van Dekken, Managing Director bij Cerios: “Zeker bij grotere projecten waarbij er meerdere (deel)projecten gelijktijdig lopen is het inrichten van PPM en PMO cruciaal om meerdere projecten goed te kunnen besturen en beheersen. Het zorgt niet alleen voor een strakke regie op projecten, maar is ook een goede oplossing om in de informatiebehoefte van de organisatie te voorzien, zonder dat de primaire taak van de project-, programma- en portfoliomanager in de verdrukking komt. Het slagingspercentage van projecten wordt door het inrichten van een PPM en PMO sterk vergroot.”

Geef een antwoord

Gerelateerde berichten...

X