Bedrijven overschatten eigen flexibiliteit

testen

Snelle culturele en technologische veranderingen hebben veel Europese bedrijven te zelfverzekerd gemaakt over de ware snelheid waarmee hun organisatie reageert op verandering. Managers vergelijken hun bedrijf drie keer vaker met een speedboot (48 procent) dan met een supertanker (17 procent), terwijl ze het tegenovergestelde denken over hun concurrenten. 92 procent zegt daarnaast dat snelheid onderdeel is van de bedrijfscultuur. Driekwart geeft echter aan dat ze niet snel genoeg op veranderingen reageren en slechts 24 procent kan snel profiteren van nieuwe mogelijkheden of zich aanpassen aan onverwachte veranderingen.

Dit alles blijkt uit onderzoek door de Economist Intelligence Unit, gesponsord door Ricoh. De realiteit is dat Europese bedrijven, terwijl ze proberen om sneller te veranderen, worden gehinderd door drie factoren: snel ontwikkelende arbeidskrachten, technologiegedreven ontwrichting en onderliggende essentiële bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat de verandering blijvend is. De resultaten uit het onderzoek kunnen worden gezien als een waarschuwing aan managers om niet zelfingenomen te worden door bevindingen uit een recent rapport van het World Economic Forum over het verbeteren van de economische concurrentiepositie. Dit rapport geeft aan dat Europese landen over het algemeen op een groot aantal gebieden “achterlopen op de Verenigde Staten, Japan en Canada in het bouwen van een slimmere economie”.

Het nieuwe rapport van de Economist Intelligence Unit, genaamd The Challenge of Speed, laat zien dat de snelst veranderende Europese bedrijven excelleren op drie kerngebieden: product- en dienstverleningsinnovatie, het gebruik van nieuwe technologie en het aanpassen van bedrijfsprocessen. Het is belangrijk dat deze factoren hand in hand gaan. Er zijn in de praktijk echter maar weinig bedrijven die deze drie vakjes kunnen aanvinken. Slechts één op de drie (29 procent) kan snel processen herinrichten om verandering te ondersteunen. Bovendien zijn bij de bedrijven die wel snel kunnen veranderen, de meest succesvolle veranderinitiatieven afkomstig van lijnmanagers en afdelingshoofden. Bedrijven waarbij verandering wordt geïnitieerd door het topmanagement lijkt een achterstand op te lopen ten opzichte van de concurrentie. Het is twee keer zo waarschijnlijk (53 procent) dat zij zeggen in de komende drie jaar iets sneller te moeten handelen, vergeleken met een bedrijf waarin verandering afkomstig is van afdelingshoofden (27 procent).

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...