5min Ondernemen

Het geheim van succesvolle AI

Het geheim van succesvolle AI

Adopteer 5 goede gewoonten

‘Iets doen’ met kunstmatige intelligentie (AI) is misschien niet eens zo moeilijk. Het is een aanmerkelijk grotere uitdaging om AI zinvol in te zetten en daar succes mee te oogsten. Wat is het geheim van de organisaties die hierin grote stappen zetten?

Gartner analist Whit Andrews verdiept zich al sinds 2015 in het succesvol toepassen van AI. Volgens hem is het een kwestie van het incorporeren van vijf goede gewoontes in het bedrijfs-DNA. Wie dat lukt zal zien dat AI gaat rondzingen in alle digitale operaties. De verscheidenheid aan zienswijzen zal formaliseren, wat uiteindelijk zal leiden tot een vorm van harmonie. Op dat niveau wordt het mogelijk AI intentioneel toe te passen op een manier die echt tot in de haarvaten van de organisatie doordringt. Wat zijn die vijf goede gewoontes?

Gemengde-rollen teams

De eerste twee goede gewoontes hebben vooral ten doel de verscheidenheid aan zienswijzen te bevorderen. Goede gewoonte 1: Zorg ervoor dat ieder AI-team is samengesteld uit gemengde rollen. Denk aan AI-onderzoekers, AI-engineers, data-scientists, ML-specialisten, data-engineers, software-ontwerpers en -ontwikkelaars, strategie-experts, projectmanagers en andere rollen zoals security-experts of ontwerpers voor gebruikerservaring. Deze variëteit aan expertises aan één tafel verhoogt de effectiviteit. Het spreekt voor zich dat de inzet van gemengde-rollen teams zich niet beperkt tot AI-projecten. Goede gewoonte 2: Investeer in variëteit voor gemengde-rollen teams en train mensen indien nodig. Andrews: “De mensen uit deze teams moeten afkomstig zijn uit verschillende delen van de organisatie. Ze moeten verschillende skills hebben en andere sociale achtergronden. Ze moeten verschillend kijken naar de implementatiemogelijkheden van AI en welke waarde het voor klanten kan bieden. Juist deze diversiteit helpt om te begrijpen hoe AI zich in essentie ontwikkelt, waar het goed voor is, waarvoor het kan worden ingezet en waar AI het verschil kan maken over de hele organisatie. Organisaties die veel waarde uit hun AI haalden, hadden ongeveer 14 procent meer rollen in hun teams.”

Hoger management

Als we eenmaal die verscheidenheid aan zienswijzen bij elkaar hebben, is het zaak deze te formaliseren. De enorme kracht van variëteit komt pas tot leven binnen een gestructureerd kader. Niet alleen zijn de ruimte om te experimenteren en een variëteit in zienswijzen belangrijk. Wanneer een technologie serieuze hoeveelheden waarde oplevert, heb je ook sturing nodig. Goede gewoonte 3: Betrek het hogere management bij strategie en financiering. Dit formaliseert gegarandeerd wat tot dan toe misschien niet veel meer was dan een losgeslagen hobbyclubje. “Organisaties die hun AI-budget op C-level toewijzen, hebben twee keer zoveel kans om volwassenheid (niveau 4) te bereiken in het succesvol toepassen van AI”, aldus Andrews. “Wie experimenteert en pilots draait, weet hoe breed de relevantie is van AI voor iedere organisatie. Het is daarom essentieel dat de data-strategie in lijn is met de bedrijfsstrategie, met de kerndoelen, met het aannamebeleid, met de sourcing-strategie enzovoort. Pas dan ga je de vruchten plukken van AI. Onthoud dus deze goede gewoonte: leg de strategie- en budgetverantwoordelijkheid hoog in de bedrijfshiërarchie voor een veel betere kans op AI-volwassenheid.”

Een doel en meten

Het formaliseren vereist ook goede gewoonte 4: Doe AI met een helder doel en meet de zakelijke impact. Het onderzoek van Andrews constateert dat organisaties die de risico’s en financiële impact van hun AI-projecten meten, meer kans op succes hebben dan wie dat niet doet. “Sterker nog, meer dan de helft van deze organisaties gebruiken AI reeds in meerdere bedrijfsprocessen en bedrijfsonderdelen. Dat overstijgt ruimschoots de paar pilots of experimenten die de meeste organisaties ondernemen qua AI. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat ieder project een gegarandeerde positieve ROI moet hebben. Ook de meting van minimale of zelfs negatieve impact biedt nieuwe inzichten in de mogelijkheden.”

Harmonie

Om vanuit de divergente fase via de convergentie van het formaliseren te komen tot een harmonieuze AI-strategie is goede gewoonte 5 erg belangrijk: Voer zo weinig mogelijk Proofs-of-Concept (PoC) uit. “Dit klinkt misschien tegenstrijdig”, geeft Andrews toe. “Eerder werd nog betoogd om veel te experimenteren om uit te vinden wat wel werkt en wat niet. Dat was zonder meer de situatie bij aanvang, maar de omstandigheden zijn veranderd als het goed is. Budgetten zijn veranderd evenals strategieën omtrent AI. De organisatie begrijpt veel beter waar AI succesvol kan worden ingezet. In de ontwikkeling richting harmonie breng je essentie aan in de ambities. De aanpak wordt veel strategischer en doelgerichter gestuurd dan eerst. Organisaties die nu met succes AI inzetten, doen opmerkelijk weinig PoC’s. Met andere woorden, het experimenteren is overgegaan in een fase stabiele projectselectie.”

De AI-reis

Vanaf de samenstelling van de eerste gemengde-rollen teams oogstte de AI-reis de organisatie inzicht op inzicht. Latere teams bestonden uit het juiste aantal rollen en waren beter op elkaar ingespeeld. Deze eerste twee goede gewoonten openden de weg naar het volgende level, waar C-level managers betrokken werden bij de strategie en financiering van projecten. Door het gegroeide wederzijdse begrip en betrokkenheid werden projectdoelen steeds concreter. De zakelijke impact van ieder project werd zorgvuldiger gemeten en de resultaten daarvan werden geanalyseerd. Inmiddels zijn er minder PoC’s nodig, omdat de risico- en financiële analyse van ieder AI-project helder uitwijst welke projecten het opstarten waard zijn en welke niet. Kortom, de algehele geloofwaardigheid in AI-projecten is gegroeid samen met het volwassenheidsniveau.”

Verscheidenheid, formalisering en harmonie zijn afhankelijk van deze mars langs de vijf goede gewoonten, met als einddoel een doelbewuste en succesvolle benadering van AI.

Dit artikel is geïnspireerd op de keynote van Whit Andrews, The Five Habits of Organizations Successful in Artificial Intelligence, tijdens de online Gartner ITxpo in november 2020.

Lees ook: