Vijf keer een megatrend in IT-management

Vijf keer een megatrend in IT-management

Het onderzoek dat het BITTI (Business & IT Trends Institute) negentien jaar geleden opstartte, heeft inmiddels stevige wortels gekregen in internationaal opzicht. In samenwerking met het SIM (Society for Information Management) – dat al ruim 35 jaar vergelijkbaar onderzoek doet – verschijnt ook dit jaar weer een uitvoerig rapport over de trends in it-management. In dit artikel gaan we in op de megatrends die uit dit onderzoek naar voren komen.

Het onderzoek is gebaseerd op data uit vijf geografische regio’s: USA, Europa, Azië, Australië en Latijns-Amerika. Het toegenomen belang dat IT heeft op organisaties over de hele wereld, zeker in het kader van een duurzaam herstel van de wereldwijde financiële crisis en de introductie van nieuwe technologieën, versterkt de behoefte om IT beter te begrijpen vanuit het managementperspectief en vanuit de technische trend. Het onderzoek houdt daarbij rekening met de lokale reactiebehoefte en de wereldwijde ontwikkelingen. Door it-trends van verschillende continenten met elkaar te vergelijken, biedt dit onderzoek belangrijke lokale en internationale overwegingen voor managers op het gebied van IT en van de business. Vijf megatrends zijn geïdentificeerd op basis van onderzoeksresultaten van de afgelopen tien.

Megatrend 1
Gecentraliseerde regie zal verdwijnen
Gedeeltelijk door de economische crisis, maar voornamelijk vanwege de introductie van nieuwe technologieën (in het bijzonder cloud en mobility), kiezen mensen ervoor om ‘voor zichzelf’ te werken. Ze bieden hun diensten aan diverse organisaties aan, of beginnen hun eigen business op de virtuele ‘wiki-wijze’. Daar komt bij dat social media bijdraagt aan de groeiende afkeer van de hoge salarissen van C-level bestuurders van grote bedrijven. De vraag rijst daarbij: staat hun bijdrage in verhouding tot het inkomen dat ze ervoor krijgen? CEO’s ontvangen tegenwoordig niet langer automatisch het vertrouwen, terwijl inhoudelijke experts beter worden gewaardeerd. De werkelijke macht ligt steeds vaker bij deze zogeheten SME’s (subject matter experts) dan bij de CEO of overheidsgezagdragers.

De wereldwijde inzichten en transparantie die worden ondersteund door technologieën als business analytics, mobile, cloud en socail media blijven groeien. Kennis en knowhow worden in toenemende mate belangrijk, terwijl organisatorische hiërarchieën minder belangrijk worden. De SME’s profiteren van deze ontwikkelingen, wat ertoe zal leiden dat de gecentraliseerde regie of macht in kracht zal afnemen.

Megatrend 2
Het belang van connecties – in aantal en kwaliteit – neemt toe
De wet van Metcalfe – ‘de waarde van een netwerk wordt bepaald door het aantal deelnemers’ – blijft de eerste megatrend stimuleren. Met de toegenomen transparantie door de cloud en social media, plus de groeiende bereikbaarheid van kennis, zal het aantal en de kwaliteit van individuele en organisatorische connecties aan belang toenemen. Het idee dat kennis macht is – zie figuur 1 – wordt steeds minder belangrijk. Het aantal connecties vermenigvuldigd met de kwaliteit van die connecties vormt de werkelijke kracht.

Figuur1

[figuur 1 – De gedachte dat kennis macht is, is verjaard (bron: GamingWorks, 2008]

De social media zijn in toenemende mate belangrijk geworden om deze connecties te managen. Kanalen als LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram worden 24 uur per dag gebruikt.

Megatrend 3
Leren omgaan met big data en business analytics
Helpen big data bij het nemen van belangrijke beslissingen? De huidige business analytics trend is essentieel als we kijken naar de enorme hoeveelheden data die worden verzameld via bestaande en nieuwe technologieën. Tegelijkertijd is het een uitdaging om te leren omgaan met deze grote hoeveelheden aan data en rijst de vraag of overdaad aan data mensen en organisaties niet hindert in hun focus hun doelen te bereiken. Organisaties dreigen zichzelf te verliezen in de alsmaar groeiende stroom aan data, die beschikbaar en bereikbaar blijft – zie figuur 2.

Regelmatig geldt hier het adagium ‘minder is meer’ en de behoefte aan focus blijft uitermate belangrijk. Meer data kan zelfs leiden tot minder inzicht. Het effectief leren werken met deze omvangrijke hoeveelheden data is de grote vraag voor organisatie, alsmede het vermogen om analytische tools te hanteren. Met name in dit laatste ligt de grote uitdaging en is mogelijk een van de voornaamste alignment obstakels van dit moment. IT en de business moeten samenwerken in het leren hanteren van deze analytische tools om snel tot inzichten te komen. Het is niet voor niets van Business Intelligence/Analytics al gedurende tien jaar wordt beschouwd als de belangrijkste technologie. Toch blijven organisaties worstelen met het verkrijgen van echte waarde hieruit.

Megatrend 4
Het leven speelt zich af in de cloud
Iedereen is online, of zal dat binnenkort ook zijn. We werken online, kopen online, verkopen online, communiceren online. Honderden keren per da creëren en consumeren we data. Dit is allemaal mogelijk dankzij cloud-based computing. Alles dat kan worden gedigitaliseerd, zal worden gedigitaliseerd en beschikbaar komen via de cloud. De meeste organisaties gebruiken de cloud, gezien het stijgende percentage van het it-budget dat opgaat aan intern en extern cloudgebruik (Luftman, 2012). Van de handheld PDA’s bewegen we naar voice-activated smart glasses en wearables. Deze nieuwe technologieën gebruiken de cloud om te voorzien in meer data, zodat we betere keuzes kunnen maken wat betreft verkeer, aanbevelingen, persoonlijk welzijn en ga zo maar door. Een ander goed voorbeeld is, zoals we in megatrend 2 beschreven, de mogelijkheid om in de cloud een virtuele wiki-achtige netwerkorganisatie op te zetten. Ook krijgen kleinere bedrijven, die in het verleden geen toegang hadden tot complexe, nieuwe technologieën, nu via cloud-services wel toegang tot dezelfde technologische ondersteuning als hun grotere concurrenten. Ondanks dat velen security en cybercrime als de voornaamste zorgpunten zien van de cloud, bieden cloud service provider over het algemeen een veiliger omgeving dan niet-cloud providers. Belangrijker aandachtspunten zijn de technologische integratie binnen de organisatie – hoe een cloud-tool te integreren binnen de bestaande ERP-systemen – en het standaardiseren van de bedrijfsprocessen. Ook de controle blijft een onderwerp van belang. Bij de huidige cloud-services (SaaS, Paas, IaaS) ligt de controle min of meer buiten de organisatie. Ondanks deze aandachtspunten is het evident dat de cloud de infrastructuur van de toekomst zal verzorgen.

Megatrend 5
Bedrijfsvoorspelbaarheid neemt af, bedrijfsimpact neemt toe
Nog maar enkele jaren geleden waar Microsoft en Nokia de meest invloedrijke bedrijven als het om software of mobiele telefoons ging. Vandaag de dag hebben Apple, Google, Facebook en Samsung de grootste invloed. In 2007 zouden weinig mensen hebben voorspeld dat Apple het grootste bedrijf zou worden (op basis van beurswaarde), maar toch is dat gebeurd. Voorspelbaarheid wordt complexer, en concurrenten komen uit onverwachte hoek. Zeker wanneer kleinere bedrijven via de cloud nieuwe technologieën gaan gebruiken. Zo transformeerde Spotify de muziekindustrie binnen enkele jaren. Muziek hoef je niet meer te hebben, om ernaar te kunnen luisteren. De snelheid waarmee nieuwe technologieën worden geïntroduceerd, groeit (zie figuur 3).

Figuur3

[figuur2.jpg – Consumptie verspreid zich sneller vandaag de dag (New York Times, Nicholas Felton, 2005).]

Smartphones zijn nog maar luttele jaren binnen handbereik, en binnenkort wordt de tablet alweer vervangen door smart glass en wearables. Organisaties moeten opletten en nieuwe technologieën integreren met in hun achterhoofd de wetenschap dat veel bedrijven op de ladder van succes zijn gedaald, of er zelfs helemaal vanaf zijn gevallen, vanwege hun trage reactiesnelheid op nieuwe ontwikkelingen.

 

Het trage herstel van de behoorlijk hardnekkige recessie, stelt it-managers wereldwijd voor nieuwe uitdagingen. Maar ook biedt het mogelijkheden. Eén ding is glashelder: it-managers opereren in een in hoge mate dynamische wereld, waar alles en iedereen met elkaar verbonden is.

Over het onderzoek
In 2010 bundelden SIM en BITTI voor het eerst de krachten door hun reeds lange tijd lopende jaarlijkse onderzoeken te combineren met elkaar. Het is juist het langlopende karakter van de internationale onderzoeken, waardoor het verloop van trends beter in kaart kan worden gebracht. Het 2014-onderzoek, dat in de winter van 2013 werd gehouden, richt zich op vier belangrijke gebieden:

  1. Aandachtspunten voor het management
  2. Investeringen in applicaties en technologie
  3. Organisatorische issues, zoals budgetten, salariëring, de rol van de CIO en organisatiestructuur.
  4. IT metrics.

De deelnemers waardeerden het belang van 39 aandachtspunten voor het management, 51 applicatie- en technologie-issues en 18 organisatorische overwegingen. In totaal namen 1.232 organisaties deel aan dit onderzoek.

Over dit artikel:
Dit artikel is een bewerking van een deel van het Engelstalige rapport ‘Key European IT Management Trends for 2014: Results of an International Study’. Dit rapport is geschreven door: Dr.lec. Barry Derksen MMC CISA CGEIT en Dr. Jerry Luftman.

Barry Derksen is researcher bij het Business & IT Trends Institute (www.bitti.nl). Dr. Jerry Luftman is managing director van het GIIM (Global Institute for IT Management).