Budgetten voor security stijgen fors

security

De toegenomen complexiteit van de IT-infrastructuur, een behoefte om het niveau van specialistische security-expertise te verbeteren en geopolitieke of economische onzekerheid zijn de belangrijkste factoren die de uitgaven voor cybersecurity voor bedrijven van elke omvang stimuleren. Dit blijkt uit de laatste editie van Kaspersky’s jaarlijkse IT Security Economics-rapport.

De toegenomen belangstelling van het bedrijfsleven voor cybersecurity leidde al tot verbetering in de IT-security. Dit blijkt uit een studie van PWC. Het is een gevolg van het toegenomen gebruik van digitale technologieën. En van het steeds veranderende dreigingslandschap. Om te onderzoeken wat bedrijven momenteel spenderen aan dit cruciale terrein en wat hun plannen voor verdere investeringen zijn, nam Kaspersky in 26 landen 3.230 interviews af bij bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Stijging budgetten security

Uit de peiling blijkt dat de IT-budgetten voor cyber-security de komende drie jaar opnieuw zullen stijgen. Dit, voor zowel Europese mkb-bedrijven als de grote ondernemingen om een reeks zaken te dekken. Grote Europese ondernemingen hadden mediaan gezien een IT budget van ongeveer 6,2 miljoen euro. Hiervan ging 1,8 miljoen euro naar cybersecurity. Europese mkb-bedrijven investeerden mediaan gezien ongeveer 138.000 miljoen euro in cybersecurity. Dit, op een algemeen IT-budget van 345.000 euro.

De belangrijkste redenen om de IT-securitybudgetten te verhogen zijn vooral de complexiteit van de IT-infrastructuur (46% van mkb, 54% van grote ondernemingen), en een behoefte om het niveau van specialistische security-expertise te verbeteren (36% mkb, 34% grote ondernemingen). Nieuwe potentiële risico’s als gevolg van toegenomen geopolitieke of economische onzekerheid werden door 28 procent van de mkb-bedrijven en 33 procent van de grote ondernemingen genoemd als redenen voor een verhoging van de investeringen.

Belangrijkste factoren voor budget securitybudgetten

De extra budgettering zou bedrijven hopelijk helpen om de meest zorgwekkende problemen met betrekking tot IT-security aan te pakken. Dit jaar beschouwt iets meer dan de helft (51%) van de Europese bedrijven problemen met databescherming als de grootste uitdaging. De tweede belangrijkste zorg die door bijna 36 procent van de respondenten wordt genoemd, zijn problemen met de invoering van cloudinfrastructuur, gevolgd door de securitykosten van steeds complexere technologische omgevingen (34%).

Gerelateerde berichten...

X