IT management

OpenStack flirt met Edge Computing

Een bredere benadering van Open Cloud Open cloud computing lijkt bij OpenStack steeds meer plaats te maken voor open infrastructuren in het algemeen. Een verbreding van de focus. Het gaat veel meer om ontwikkelingen…

Laagdrempelige, veilige informatie-uitwisseling

Van Cryptshare voor lokale overheden Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken toegewezen gekregen vanuit de landelijke overheid. Tegelijkertijd worden steeds meer gemeentelijke diensten gedigitaliseerd in het kader van de e-overheid. Als…

Europese Commissie: Microsoft mag GitHub overnemen

Techreus Microsoft heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen om het ontwikkelaarsplatform GitHub over te nemen. Het akkoord werd vrijdag verleend. Microsoft legde 7,5 miljard dollar neer voor het platform. Dit komt neer op ruim…

X