CBS: Meer kleine mkb-bedrijven, veel ICT’ers

kantoor beeldschermwerk

Aan het begin van het derde kwartaal waren 1,16 miljoen mkb-bedrijven actief. Dit is bijna 335 duizend meer dan tien jaar geleden.

In de informatie- en communicatiesector startten de meeste bedrijven. Dit blijkt uit de recent verschenen Staat van het mkb.

 

Vloggers

In de informatie- en communicatiesector nam het aantal bedrijven met 67 procent het sterkste toe in tien jaar tijd. Zowel het aantal eenpitters als bedrijven met meer werkzame personen nam toe.

Zo steeg het aantal IT-dienstverleners aanzienlijk en verdubbelde het aantal filmproducenten en vloggers bijna. Dit zijn voornamelijk eenmanszaken.

De toename in de business economy bestaat voor het overgrote deel uit microbedrijven. Ruim 330 duizend van de bijna 335 duizend die er in de afgelopen tien jaar bij kwamen. Van deze microbedrijven, met 1 tot 10 werkzame personen, zijn er nu ruim 1,1 miljoen.

Het aantal bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen is met 52 duizend bedrijven in 2019 ongeveer gelijk aan dat van begin 2009.

 

Webwinkels

In de handel kwamen er tienduizenden webwinkels bij, voornamelijk eenmanszaken. In de industrie en vooral bouwnijverheid nam het aantal mkb-bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen af. Er kwamen echter meer microbedrijven voor terug, zodat per saldo er meer bedrijven actief zijn in deze bedrijfstakken. In de industrie vertienvoudigde het aantal bierbrouwerijen. In het vervoer kwamen er veel pakketbezorgers bij.

Grotere bedrijven ouder

Op 1 januari van 2019 bestonden 467 duizend bedrijven in de business economy tien jaar of langer. Dit is 41,2 procent van het aantal mkb-bedrijven op deze peildatum. Vijf jaar eerder (in 2014) was 37 procent van de mkb-bedrijven tien jaar of ouder.

Naarmate bedrijven groter zijn, bestaan ze gemiddelde langer. In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) is bijna 80 procent van de bedrijven ouder dan tien jaar. Onder de zzp’ers is ruim 34 procent langer dan tien jaar actief.

Dit aandeel is hoger dan in 2014. In het grootbedrijf van de business economy bestond 81 procent van de bedrijven begin dit jaar 10 jaar of langer. Daar tegenover staat dat 41 procent van de mkb-bedrijven ouder is dan tien jaar. Er waren op dat moment 60 grootbedrijven jonger dan drie jaar (3,2 procent van het aantal grootbedrijven).

In de industrie was op dat moment meer dan de helft van de mkb-bedrijven 10 jaar of ouder (51,1 procent). In de bouw en de handel had ongeveer 47 procent van de mkb-bedrijven deze leeftijd. Mkb-bedrijven jonger dan 3 jaar waren er begin dit jaar vooral in de verhuur en overige zakelijke diensten (25,0 procent) en bij bedrijven actief in vervoer en opslag (24,4 procent).

Staat van het mkb

Het CBS stelt macro-economische cijfers over het mkb samen op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de Staat van het mkb van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

Het gaat bijvoorbeeld om cijfers over de dynamiek binnen het mkb, het aantal bedrijven dat doorgroeide tot grootbedrijf en de verschillen in groeiprestaties tussen bedrijven onderling.

 

Gerelateerde berichten...

X