Automatisering en gezondheidszorg: een gouden combinatie

Hoe AI en robots kunnen functioneren als probleemoplossers voor de sector zonder het menselijke element te verstoren

De wereldwijde pandemie heeft ervoor gezorgd dat gezondheidszorg en technologie meer aandacht kregen. Technologische innovaties zoals artificial intelligence (AI) en robots kunnen voor veel uitdagingen een oplossing bieden in de huidige gezondheidszorgsector. Daarbij is het belangrijk dat automatisering in de gezondheidszorg wordt omarmd op zowel een maatschappelijk als bestuurlijk niveau en tegelijkertijd de implementatie bewust verloopt zodat het menselijke element blijft gewaarborgd.

De vijf belangrijkste uitdagingen in de gezondheidszorg

AI- en robotautomatisering hebben de meeste impact wanneer ze gebruikt worden voor het oplossen van een specifiek probleem. Dit zijn de vijf belangrijkste uitdagingen in de gezondheidszorg waar automatisering een goede oplossing voor kan zijn:

1. Mensenrechten/toegang: Hoewel veel mensen gezondheidszorg zien als een mensenrecht, zijn er miljoenen mensen in de wereld die geen of slechte toegang hebben tot goede zorg (zie volgend punt)
2. Financieel: Gezondheidszorg kan duur zijn – zowel op een individueel als bestuurlijk niveau. Omdat de uitgaven in de gezondheidszorg sneller zijn gestegen dan de groei in het Bruto Binnenlands Product (BBP), riskeren sommige overheden grote financiele problemen wanneer ze kwalitatieve gezondheidszorg willen bieden aan de bevolking met de inkomsten van de belastingbetaler.
3. Veiligheid van de patiënt: Een onderzoek van John Hopkins Medicine gaf aan dat, voor COVID-19, de drie na hoogste doodsoorzaak in de Verenigde Staten een resultaat van medisch falen was. De meeste doden kwamen voort uit systematische problemen zoals slecht gecoördineerde zorg.
4. Behouden van personeel: Het behouden van zorgprofessionals wordt steeds lastiger voor ziekenhuizen en andere zorg instellingen. Een studie wijst uit dat 43% van de verpleegkundigen erover nadenkt om hun functie te verlaten en elders te gaan werken.
5. Workflow consistentie: Zorgpersoneel heeft minder geautomatiseerde workflows wanneer je dit vergelijkt met andere sectoren. Verpleegkundigen geven aan dat ze minder dan de helft van hun tijd bij patiënten zijn door de vele administratieve taken, wat ervoor zorgt dat communicatie over kritieke informatie vertraging oploopt.

Het gebruik van AI op klinisch en operationeel niveau

Al lijken dit lastige uitdagingen, het goede nieuws is dat strategische implementatie van technologie ervoor kan zorgen dat deze problemen tegelijkertijd worden opgelost. AI kan bijvoorbeeld op klinisch niveau worden gebruikt om de ontdekking van nieuwe medicatie en het testen van farmaceutische producten te versnellen. Radiologen kunnen AI gebruiken om patronen in röntgenfoto’s en magnetic resonance imaging (MRI)-beelden te herkennen die het menselijk oog niet waarneemt en zo sneller grote hoeveelheden data te bestuderen. AI kan ook gebruikt worden voor klinische diagnoses. Een van de grootste gevaren voor de gezondheid van patiënten in een ziekenhuis is een bloedinfectie oftewel sepsis. AI kan helpen te anticiperen op een sepsis zodat verpleegkundigen een voorsprong van acht of negen uur hebben, waarmee levens kunnen worden gered.

Vanuit een operationeel standpunt kan AI aanbieders van zorg helpen om beter de voorraden te beheren en zo de capaciteit te verbeteren. Zelfs voor COVID-19 was het overschot aan patiënten voor de hoeveelheid bedden een van de grootste uitdagingen voor ziekenhuizen. Ziekenhuizen moeten efficiënt zijn als ze zoveel mogelijk patiënten willen behandelen. AI kan gebaseerd op data voorspellen hoe lang een operatie duurt en vijf tot tien minuten van tevoren automatisch een bericht sturen naar ondersteunend personeel, zodat zij de operatie kamer kunnen klaar maken.

AI-toepassingen kunnen ook helpen om de operationele verbindingen tussen de verschillende Internet of Things (IoT)-apparaten in klinische omgevingen te verbeteren. Zo heeft een gemiddelde ziekenhuiskamer bijvoorbeeld vier of vijf medische apparaten om patiënten in real-time te monitoren, terwijl deze apparaten ook constant gemonitord moeten worden voor optimale prestaties. Zou het niet handig zijn als ziekenhuispersoneel herinneringen zouden ontvangen op hun mobiele apparaten om routinematig apparatuur te checken, net zoals ze ervoor zorgen dat er voldoende medische producten in elke kamer liggen?

Er is ook een mogelijkheid om oplossingen met robotautomatisering die traditioneel voor supply chain worden gebruikt, in te zetten bij gezondheidszorg instellingen. Ziekenhuizen zijn grote gebouwen met apparatuur en voorraden die op veel plekken zijn opgeslagen. In plaats van het personeel te belasten met voorraadbeheer kunnen robots worden ingezet om verpleegkundigen en dokters te voorzien van de juiste apparatuur. Als patiënt A medicatie Y nodig heeft kan een robot dit ophalen bij de ziekenhuisapotheek en bij de patiënt afleveren zodat het personeel zich kan focussen op noodzakelijke taken.

Hoe ziet de toekomst eruit?

De gezondheidszorg begint vooruitgang te boeken met integraties door AI-automatisering. Maar, hoe zal dit zich gaan ontwikkelen in de aankomende vijf tot tien jaar? Personeelsplanning is een ander gebied waar verdere ontwikkeling wordt verwacht. Op dit moment bieden AI-applicaties geautomatiseerde oplossingen voor de roosters van verpleegkundigen zodat de werkdruk gespreid wordt (bijvoorbeeld wanneer ziekenhuizen meer personeel moeten inroosteren of wanneer er juist minder verpleegkundigen hoeven te zijn). In de toekomst kunnen deze oplossingen gebruikt worden voor het gehele systeem (en niet alleen voor verpleegkundigen) zodat er een mobiel en flexibel klinisch teammodel ontstaat, waarbij de planning gebaseerd wordt op de realtime en verwachte vraag.

Er zullen ook pogingen ondernomen worden om de communicatie tussen robots en personeel op de werkvloer te verbeteren. Door geavanceerde machines uit te rusten met een verhoogde intelligentie zodat ze de productvoorraad kunnen monitoren, voor vervanging kunnen zorgen en leveringsproblemen kunnen voorspellen, zal dit voor een transformatie zorgen waardoor de robots niet langer robots zijn, maar een tweede brein voor de verpleegkundige.

Er is ook een kans om de mogelijkheden van AI en robots te combineren. Een van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorgsector is de hoeveelheid aan informatie en data. Wanneer we de kracht van analyse en mobiliteit bundelen, kan AI de correcte data aan robots geven en daarbij instructies geven voor de correcte volgende actie – net zoals AI wordt gebruikt om het personeel op de werkvloer te helpen. Door voor robots te kiezen die onafhankelijk besluiten kunnen nemen in de zorg, krijgt de verpleegkundige de vrijheid om persoonlijke aandacht te geven aan elke patiënt. Dit zorgt er weer voor dat een van de kernwaarden van gezondheidszorg blijft floreren: de waarde van de menselijke aanpak.

Om beter te begrijpen hoe AI en robotautomatisering de gezondheidszorg kunnen helpen verbeteren, bezoek dan www.zebra.com.

Lees ook:
  • Waarom het optimaliseren van zorgactiva belangrijker is dan ooit
  • Zebra Technologies verbetert productiviteit met persoonlijke zakelijke mobiele computer

Gerelateerde berichten...

X