Business transformation: kennis en budget voldoende, toch blijkt bijbenen een uitdaging

digitalisering en digitale ambities uitgebeeld

Dit jaar zijn organisaties druk bezig met nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Denk aan Internet of Behaviours – een nieuwe dimensie aan de datagedreven aanpak die veel organisaties hanteren, waarbij data over gedrag centraal staat. Ook hyperautomatisering en democratisering van AI worden als trends genoemd voor het komende jaar. Om als organisatie aan de slag te kunnen met deze ontwikkelingen, is het zaak dat het bedrijf zich al in een vergevorderd stadium van digitale transformatie bevindt. Is dit bij het gros van de bedrijven het geval? Of valt er nog het een en ander te winnen? Hier lees je hoe ruim 500 IT-verantwoordelijken dit zien.

Aan kennis geen gebrek

Om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst, is een toekomstgerichte IT-infrastructuur onmisbaar. Gelukkig weten IT-afdelingen maar al te goed wat daarvoor nodig is, aldus de IT-verantwoordelijken. Bijna driekwart (74%) geeft aan dat binnen zijn organisatie genoeg kennis aanwezig is op de IT-afdeling om de IT-infrastructuur toekomstgericht te maken.

Niet alleen de IT-afdeling beschikt over voldoende kennis, ook de meerderheid van de directies heeft de kennis goed op orde. Voor 57 procent van de organisaties geldt dat de directie voldoende IT-kennis heeft om gerichte beslissingen te kunnen nemen omtrent digitale transformatie plannen, volgens de IT-verantwoordelijken. Wel is er ook ruim een derde (35%) die aangeeft dat dit in zijn organisatie niet het geval is.

Aandacht voor vandaag, maar te weinig voor morgen

Aan de slag gaan met IT-trends, begint met het signaleren van marktontwikkeling. En aantal bedrijven laat daar kansen schieten. Volgens ruim een derde (34%) van de IT-verantwoordelijken is het namelijk zo dat de IT-afdeling van hun organisatie te veel op gaat in de waan van de dag. Dit heeft als gevolg dat de afdeling weinig tijd heeft om op strategisch niveau naar marktontwikkelingen te kijken. Dat kan tot gevolg hebben dat organisaties concurrentievoordeel verliezen, door te laat aan de slag te gaan met nieuwe technologieën. Vooral IT-verantwoordelijken onder de 30 jaar hebben deze mening (44%), tegenover slechts 20 procent van de 60-plussers die vindt dat de IT-afdeling te veel opgaat in de waan van de dag.

Financiële middelen beschikbaar voor digitale transformatie

Eerdergenoemde resultaten laten zien dat er voldoende kennis binnen het bedrijf aanwezig is om de juiste keuzes te maken met betrekking tot de digitale transformatie, zowel op de IT-afdeling als op directieniveau. Ook als het gaat om beschikbaar budget is het merendeel van de IT-verantwoordelijken tevreden. Twee derde (66%) geeft aan dat zijn organisatie voldoende budget heeft vrijgemaakt om optimaal mee te kunnen in de digitale transformatie.

Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op Experis.nl.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X