Cyber Security Raad: cybersecurity moet hoog op de agenda

Nederland moet cybersecurity hoger op de agenda plaatsen. Dat stelt CEO van PostNL Herna Verhagen. Op verzoek van de Cyber Security Raad (CSR) deed zij onderzoek naar de stand van de digitale zaken in Nederland. Eind vorige week werd het advies overhandigd aan minister-president Mark Rutte en voorzitter VNO-NCW Hans de Boer.

De Cyber Security Raad ziet het adviesrapport Verhagen als een belangrijk waarschuwingssignaal. Vooral omdat cybersecurity tegenwoordig een randvoorwaarde is voor een welvarend digitaal Nederland. Een brede en nationale aanpak is dus dringend nodig.

“Dit vraagt om structurele aandacht van regering, politici, beleidsmakers,  bestuurders, toezichthouders, bedrijven en burgers”, zo valt in het rapport te lezen. “Iedereen is verantwoordelijk voor de gezamenlijke bescherming van onze economie, welvaart en maatschappij. De overheid zou cybersecurity standaard in al haar beleid en activiteiten mee moeten nemen. Als rolmodel moet ze haar eigen cybersecurity op orde hebben.”

Daar houdt het volgens de samenstellers van het rapport niet op. Bedrijven zouden een betere invulling moeten geven aan de zorgplicht aan hun klanten. “Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat ze een veilig product kopen. Burgers moeten zelf ook meer werk maken van hun eigen digitale veiligheid. De onderwijssector zou kinderen vanaf de basisschool vaardigheden moeten bijbrengen om veilig te kunnen participeren in onze digitale maatschappij.”

 

Structurele aandacht en financiering

De CSR deelt de mening van Verhagen dat het noodzakelijk is dat er structurele aandacht en financiering komt voor de digitale bescherming. Bestrijden van cybercrime hoort daar onlosmakelijk bij. Net als de fysieke veiligheidsmaatregelen thuis, op het werk of nationaal, zal ook continu geïnvesteerd moeten worden in digitale veiligheidsmaatregelen. Onze waardevolle bezittingen moeten beschermd worden tegen online aanvallen en spionage.

Overheid en bedrijfsleven moeten op koste termijn beter samenwerken. Alleen zo kun je de economische kansen die onze digitale economie biedt verzilveren en tegelijk dreigingen het hoofd bieden. Publiek-privaat-wetenschappelijke samenwerking verdient daarom een stevige impuls. Zo kun je informatie en expertise die in vele sectoren aanwezig zijn het beste benutten.

 

Gerelateerde berichten...

X