Derde Datacenter & Recht: hoe waarborg je de veiligheid van de digitale samenleving?

datecenter restwarmte ams-ix

Wie kan aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door IoT apparaten? En hoe waarborg je de veiligheid van de digitale samenleving? Deze vragen, en de antwoorden daarop, zijn te lezen in het derde rapport Datacenter & Recht.

Het rapport is opgesteld door branchevereniging Dutch Data Center Association (DDA) en juridisch adviesbureau ICTRecht. Het behandelt onder meer de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de datacentersector. En het geeft een weerslag van de discussie in de sector over de beveiliging van IoT-apparaten.

 

Cloud en cryptogeld

Ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van continuïteit in de cloud komt aan bod. Net als de juridische situatie met betrekking tot cryptogeld en het level playing field bij ICT-aanbestedingen.

Stijn Grove, Managing Director van de DDA “De sector moet op juridisch gebied volledig geïnformeerd zijn. Dit rapport is gericht op datacenters, maar is ook zeker relevant voor andere schakels in de digitale keten.”

 

Vertrouwen

Op 25 mei 2018 werd de AVG in werking gesteld. Doel ervan is  de gegevens van EU-burgers beter te beschermen. Wat dit concreet inhoudt voor de datacenterbranche. Wat de laatste ontwikkelingen zijn op dit gebied, wordt duidelijk in het rapport.

Grove: “De ambitie van de EU om persoonsgegevens nog beter te beschermen sluit naadloos aan op de kernkwaliteiten van de datacentersector. Medewerkers, klanten en andere partijen vertrouwen erop dat datacenters zorgvuldig met hun (persoons)gegevens omgaan. Conformeren aan de AVG is een doorlopend proces waarbij de sector investeert in continue verbetering. Het rapport biedt daar concrete informatie en handvatten voor”.

 

Internet of Things

Ook het Internet of Things (IoT) komt aan bod. IoT kenmerkt de verschuiving van personen op het internet naar apparaten op het internet. Door apparaten met het internet te verbinden krijgen deze steeds meer nuttige functies.

Echter brengt het ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Bijvoorbeeld als een hacker inbreekt op je alarmsysteem of als een netwerk van IoT-apparaten wordt ingezet voor een DDoS-aanval. Maar wie kan aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door IoT apparaten? En wat moet er gebeuren om de veiligheid van de digitale samenleving te waarborgen? Een update van deze discussie is te vinden in het rapport.

 

Cryptogeld

De opkomst van Cryptogeld betekent ook de opkomst van een nieuw rechtsgebied. Wetgevers hebben toenemende belangstelling hiervoor. Vanuit Europa is er inmiddels wetgeving op komst om deze geldstromen in kaart te brengen en de veiligheid te verhogen.

Gerelateerde berichten...

X