Digitaal platform zorgt voor naadloze overdracht tussen zorgteams van WijkGGZ

baan

WijkGGZ is een integraal zorginitiatief van Pluryn, Pro Persona, IrisZorg en de Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW). Het biedt ondersteuning aan mensen die langer dan twee jaar lijden aan ernstige psychische problemen (EPA). Vaak is er naast de psychiatrische problematiek ook sprake van verslaving en/of een licht verstandelijke beperking.

Volgens Michiel Noij – de verbindende schakel tussen deze vier zorgorganisaties – draaien de meeste hulpvragen die ze tegenkomen om zaken als huisvesting, werk, financiën en sociale interacties. De deskundige teams van WijkGGZ zorgen voor passende interventies en een praktische aanpak, die succesvol is gebleken in het terugdringen van onnodige verwijzingen naar de GGZ. De insteek hierbij is vroegtijdige de-escalatie en kortdurende ondersteuning, op basis van wat het individu belangrijk vindt.

Transparante overdracht tussen teamleden

“Voor alle duidelijkheid: we voeren geen behandelingen uit. Ons uiteindelijke doel is om op termijn de druk op het zorgstelsel te verlichten.” Michiel deelt een voorbeeld van wat WijkGGZ wel doet: “Een man dreigde in een isolement te raken na het overlijden van zijn vrouw en hond. Zijn sociale contacten werden minder omdat hij geen reden meer had om naar buiten te gaan. Het team van WijkGGZ heeft hem in contact gebracht met het plaatselijke dierenasiel. Nu laat hij asielhonden uit, heeft weer contact met anderen en voelt zich minder eenzaam. Zo simpel kan het zijn.”

Ter ondersteuning van het werk van de inmiddels 12 WijkGGZ-teams maakt men gebruik van het digitale zorgplatform van Growtivity. Het platform stelt teamleden in staat om verschillende activiteiten vast te leggen, zoals afspraken, adviezen en overleg. “Het is een overzichtelijk platform dat snel in gebruik te nemen is. Teamleden kunnen daardoor naadloos cases aan elkaar overdragen”, vult Michiel aan.

Duidelijke, begrijpelijke en gebruiksvriendelijke interface

“Het zorgplatform biedt een duidelijke, begrijpelijke en gebruiksvriendelijke interface die eenvoudig kan worden aangepast en op verschillende apparaten kan worden gebruikt”, aldus Michiel. “De informatie over onze activiteiten en middelen die nu allemaal op het platform worden vastgelegd en voor alle teamleden toegankelijk is, is essentieel bij het bespreken van cases.”

WijkGGZ heeft financiering gekregen voor drie jaar. “Door het zorgplatform van Growtivity hebben we inzicht in de activiteiten die we gedaan hebben en welke middelen er zijn ingezet. We kunnen ook zien in hoeveel gevallen er niet is doorverwezen naar geïndiceerde zorg door de inzet van WijkGGZ. Dit vullen we in onze rapportages richting financiers aan met ervaringsverhalen.”

Gerelateerde berichten...