Doorbraak in gegegevens ontsluiten van ziekenhuis naar PGO

Tijdens een praktijktest met het overhevelen van gegevens van ziekenhuis naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) MedMij, is een doorbraak bereikt. Voor het eerst kunnen
EPD-leverancier ChipSoft en de Reinier Haga Groep in het landelijke testprogramma PROVES aantonen dat gegevens ontsluiten van een ziekenhuis naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werkt zoals MedMij het heeft beschreven. Dit is een belangrijke stap op weg naar landelijke gegevensuitwisseling op de MedMij-manier.

Hoewel er vorig jaar al heel veel praktijktesten door PROVES (het testprogramma van MedMij) hebben plaatsgevonden, was nog niet eerder aangetoond dat ook daadwerkelijk via een persoonlijke gezondheidsomgeving veilig opgehaald kan worden uit een echt ziekenhuis. En tot grote tevredenheid van alle deelnemers bleek dit probleemloos te werken.

 

Verzamelen

Deze test bestond uit drie onderdelen. Eerst werd geprobeerd om gezondheidsgegevens vanuit het ziekenhuis op te halen in de PGO’s van Quli en Ivido. Vervolgens werden diezelfde gegevens door het ziekenhuis aangepast. Bij het opnieuw binnenhalen van de gegevens in de PGO, kwamen inderdaad de aangepaste gegevens binnen. Als derde werden gegevens door het ziekenhuis verwijderd. En opnieuw kwam ook deze verandering door in de persoonlijke gezondheidsomgevingen.

“We kunnen nu concluderen dat het papieren en juridische afsprakenstelsel van MedMij daadwerkelijk leidt tot gegevensuitwisseling”, zegt Vincent van den Berg, innovatieconsultant bij ChipSoft. “De komende tijd gaan we wat ons betreft, samen met onzen klanten implementeren.”

 

Zorgplatform

Om gegevens op de MedMij-manier uit te wisselen moet je als burger beschikken over een PGO met een MedMij-label. Ook de ICT-leverancier van de zorgaanbieder moet het MedMij-label dragen.

In deze test bracht ChipSoft het Zorgplatform in. Zorgplatform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor samenwerking in de zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van én kan ook worden ingezet voor het uitwisselen via MedMij.

ChipSoft is – zeker na deze geslaagde test – voornemens om zorgaanbieders middels Zorgplatform eenvoudige aansluiting op MedMij te bieden. Van den Berg: “In de aanloop naar deze beproeving hebben we al feedback op het afsprakenstelsel gegeven. We kwamen nog een paar zaken tegen die in onze ogen beter kunnen. Als die punten worden aangepast, is er voor ons geen enkele belemmering om toe te treden tot het stelsel. Zeker niet nadat we vrijdag hebben gezien dat het echt werkt.”

 

Reinier Haga

Ook vanuit de Reinier Haga Groep is de geslaagde test met groot enthousiasme ontvangen. “Naast de uitwisseling tussen de ziekenhuizen met behulp van Zorg Informatie Bouwstenen kunnen we nu, op basis van dezelfde bouwstenen en dezelfde ICT-voorziening, ook uitwisselen met meerdere PGO’s.”

Gerelateerde berichten...

X