Thuiswerken: voordelen en nadelen vergeleken

Thuiswerken: voordelen en nadelen vergeleken

Nederland werkt voorlopig zo veel mogelijk thuis. Eigenlijk gaat dat vaak opmerkelijk goed. Maar de nadelen komen ook steeds vaker aan de oppervlakte. Is “hybride werken” de toekomst?

Veel werknemers hebben het afgelopen jaar gemerkt hoe productief ze vanuit huis werkten. Onderzoek bevestigt dat dit gevoel klopt.

Neem het experiment dat het Chinese reisbureau Ctrip uitvoerde. Het liet een deel van zijn werknemers verplicht negen maanden thuiswerken, de andere helft moest naar kantoor. De thuiswerkers bleken 13 procent productiever. En 81 procent van de deelnemers in een Franse studie gaf aan thuis beter werk af te leveren.

Andere voordelen van thuiswerken

Voor werkgevers goed nieuws dus. Als ze mensen thuis laten werken, worden de resultaten beter.. Maar wat vinden de werknemers er zelf eigenlijk van?

Die blijken het thuiswerken in meerderheid positief te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank en Intermediair, uitgevoerd door Motivaction. Volgens deze enquête vindt 68 procent het prima om vanuit het thuiskantoor te opereren.

Vooral het wegvallen van de reistijd bepaalt de tevredenheid over het werken vanuit huis. Werknemers zijn ook blij dat zelf hun tijd kunnen indelen; onder hbo- en wo-opgeleiden geldt dit voor wel 72 procent van de ondervraagden. Bovendien gaat het combineren van werk en gezin beter.

Nadelen van thuiswerken

Maar dit prachtige verhaal heeft ook een keerzijde. Hoe langer de coronapandemie voortduurt, hoe meer knelpunten rondom thuiswerken zichtbaar worden.
Thuiswerken kan namelijk óók leiden tot vereenzaming, terwijl andere mensen zich niet kunnen concentreren door aandacht vragende kinderen en huisdieren. Vaak gemeld is ook een toename van de stress en een minder duidelijke grens tussen werk en privé. En terwijl de ene werknemer zweert bij thuiswerken, moeten we niet de 32 procent vergeten die er helemaal niet blij van wordt.

De toekomst van de werkplek

Hoe kunnen we nu de voordelen van thuiswerken behouden, terwijl we ook rekening houden met de nadelen? Of positiever verwoord: het creatieve en gezellige van kantoor samenbrengen met de efficiëntie en rust van het remote werken. Zou het niet prachtig zijn the best of both worlds te combineren?

Is het hybride kantoor of hybride werken de toekomst? Het begrip bestaat al enkele jaren, maar is door de ontwikkelingen rondom COVID-19 opeens realiteit geworden. HP geeft de volgende beschrijving:

“Een hybride kantoor is een werkplek die faciliteert dat medewerkers zowel op kantoor als op afstand kunnen werken. Prettig samenwerken staat hierbij centraal. Het kantoor is dan ook veel meer een ontmoetingsplek, dan een plek waar je de hele dag aan één bureau werkt. Hybride werken betekent feitelijk goed kunnen werken met een team waarvan een deel op kantoor aanwezig is en de andere medewerkers vanuit huis werken.”

De toekomst van het traditionele kantoor

Een hybride kantoor betekent in de praktijk dat het traditionele kantoor anders zal worden gebruikt. Geen vaste werkplekken, meer (kleine) ruimtes om samen te komen, en een plek om inspiratie op te doen. Voor werknemers én klanten. En dit biedt mogelijkheden om te kijken naar eventuele voordelen van bijvoorbeeld de indeling van je huidige pand of zelfs een nieuw pand of een aangepast auto lease beleid.

Whitepaper over hybride werken

Maar het is onverstandig wanneer directies zich alleen op direct bereikbare financiële voordelen richten. Hybride werken moet ook passen bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd en de mensen die in dienst zijn. Wat is er verder nodig om een succes te maken van het hybride kantoor? In onze nieuwe whitepaper geven we onze visie. Download ‘Vier succesfactoren voor het hybride kantoor.’ hier.