Gebrek aan ICT-strategie doet ICT-organisaties hyperventileren

Door het ontbreken van een duidelijke ICT-strategie voor de langere termijn is het voor veel ICT-organisaties moeilijk(er) om tijdig in te spelen op komende ontwikkelingen. Dit blijkt uit de resultaten van de ICT-besturingsscan van adviesbureau Berenschot. Deze scan is door ruim 150 publieke en private organisaties ingevuld.

Uit de scan blijkt dat bij 76 procent van de respondenten niet duidelijk is wat binnen hun eigen organisatie de lange termijn doelstellingen op het gebied van ICT zijn. Volgens Berenschot-adviseur Tom Pots komt dat primair door de wijze waarop de strategische ICT-koers tot stand komt “Die strategie is nu te vaak een ‘intern feestje’ van alleen de ICT-ers. Terwijl het juist van essentieel belang dat de ICT-strategie wordt ontwikkeld en gedragen door alle belangrijke stakeholders. De basis van een goede ICT-strategie leg je als organisatie door in gesprek te gaan met de belangrijkste interne én externe stakeholders.”

Het ontbreken van een heldere ICT-strategie leidt er toe dat ICT-organisaties geen tijd hebben om zich voor te bereiden op relevante ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen doen zich in de ogen van de ICT-organisatie vaak plotseling voor. Van de ICT-ers wordt wel geacht daar onmiddellijk op in te spelen, terwijl het grote implicaties heeft voor de ICT-organisatie. Door een gebrek aan ICT-strategie ontstaat een onnodig grote tijdsdruk waardoor zij het gevoel krijgen min of meer ‘hyperventilerend’ achter hun eigen organisatie aan te moeten hollen.

Slechts 38 procent van de respondenten heeft te maken met een heldere ICT-strategie voor de langere termijn. Tom Pots: “In een uitgebalanceerde IT-governance is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het opstellen en jaarlijks herijken van de strategische IT-koers. Op die manier kan inspirerend en gericht worden gewerkt en kan beter geanticipeerd worden op relevante ontwikkelingen. Een dergelijke strategische koers fungeert voor alle betrokkenen binnen een organisatie als toetssteen bij het op de korte en lange termijn maken van keuzes.”

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...