“Goede doelen schenden stelselmatig privacy donateurs”

privacy

Uit onderzoek van Stichting Donateursbelangen blijkt dat goede doelen stelselmatig de privacy van donateurs schenden. Een groot aantal goede doelen profileert en segmenteert donateurs. Dit, zonder dat donateurs kunnen weten dat ze op basis hiervan benaderd worden. Uit een steekproef blijkt daarnaast dat 84% van de onderzochte CBF-Erkende goede doelen zonder toestemming vooraf tracking cookies plaatst.

Onderzoek bij goede doelen

Naar aanleiding van de massaclaim door Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) tegen Adobe, gestart op 13 december 2023, deed Stichting Donateursbelangen (SDB) onderzoek hoe goede doelen met de privacy van donateurs omgaan.
Dit onderzoek laat zien dat goede doelen donateurs profileren en segmenteren. Men benadert donateurs vervolgens gericht met (online) marketing. Denk hierbij aan het vinden en targeten van zogenaamde ‘major donors’. En aan het begeleiden van senioren tot het doen van een nalatenschap aan het desbetreffende goede doel. Veel privacyverklaringen van goede doelen zijn hier niet helder over. En het is voor donateurs niet duidelijk op basis van welke verwerkte persoonsgegevens men ze benadert. Ook is niet duidelijk hoe men inzage verkrijgt in welke gegevens zijn vastgelegd. En hoe men eventueel hiertegen bezwaar kan maken. Als je als donateur niet weet dat dit gebeurt, kun je er ook geen bezwaar tegen maken.

Meerderheid organisaties schendt privacy

Uit een steekproef blijkt, dat maar liefst 52 van de onderzochte 62 CBF-Erkende goede doelen tracking cookies zetten voordat een internetgebruiker of donateur toestemming verleende. 84% van de onderzochte goede doelen in de steekproef schendt hiermee de privacy van internetgebruikers en donateurs. SDB heeft deze steekproef als open data beschikbaar gemaakt voor donateurs. De organisatie legt via haar website aan donateurs uit hoe zij in twee simpele stappen zelfstandig kunnen controleren of goede doelen zonder toestemming tracking cookies plaatsen en daarmee de privacy schenden.

Er is geen officiële toezichthouder op goede doelen in Nederland. Het CBF presenteert zich als toezichthouder op goed doen. Het CBF is een instantie die goede doelen, die zich vrijwillig laten toetsen op basis van normen, de zogenaamde CBF-Erkenning verstrekt als keurmerk indien aan de normen wordt voldaan.

Gerelateerde berichten...