“Huisarts blijft optimaal ondersteund met NHGDoc”

NHGDoc HIS

De samenwerking tussen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en ExpertDoc, de uitgever van NHGDoc, is vernieuwd. NHGDoc verzekert huisartsen van optimale en onafhankelijke beslisondersteuning tijdens hun consulten. De vernieuwde samenwerking benadrukt het gezamenlijke streven om huisartsen te ondersteunen.

Digitale adviezen

Huisartsen worden met NHGDoc ondersteund tijdens het consult. NHGDoc vertaalt richtlijnen naar digitale adviezen, afgestemd op de individuele patiënt. NHGDoc vergelijkt hiervoor de informatie in het patiëntendossier met de aanbevelingen in de NHG-Richtlijnen op het gebied van dossier, beleid en medicatie. Is er een verschil tussen de aanbevelingen in de richtlijn en de informatie in het dossier? Dan geeft NHGDoc een advies.

Eric Scheppink, Raad van Bestuur van het NHG, is verheugd met de herziene overeenkomst met ExpertDoc: “Door deze samenwerking zetten we de ambitie kracht bij dat huisartsen in staat zullen zijn om gemakkelijk en snel beslissingen te nemen op basis van de NHG-Richtlijnen NHGDoc heeft naar onze overtuiging de potentie bij te dragen aan onze doelstellingen om de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg te bevorderen. Wij zijn dan ook blij met de voortzetting van de samenwerking met ExpertDoc.”

Ruim 14 richtlijnen

Sinds 2006 werken ExpertDoc en het NHG samen aan de ontwikkeling van NHGDoc. Inmiddels zijn al meer dan 14 richtlijnen beschikbaar via NHGDoc. ExpertDoc werkt aan volledige integratie van de bestaande beslisondersteuning in het Huisartsinformatiesysteem (HIS). Deze innovatie komt onder de naam ExpertDoc CDS Platform beschikbaar.

In dit platform zullen verschillende beslisondersteunende adviezen worden aangeboden, waaronder adviezen die zijn gebaseerd op de NHG-Richtlijnen. De adviezen worden direct getoond in het HIS. Daarnaast biedt het platform ook ondersteuning met de administratieve en logistieke opvolging van de adviezen. Eric Grosfeld, directeur ExpertDoc, “onze verwachting is dat ExpertDoc CDS Platform een bijdrage kan leveren om de werkdruk in de huisartspraktijk te verlagen. In 2024 zetten we vanuit ExpertDoc de eerste stappen met CGM, MicroHIS en ChipSoft op dit gebied om de nieuwe innovatie te implementeren.:

Grosfeld blikt ook vooruit: “We zijn blij dat het NHG de waarde ziet van ExpertDoc CDS Platform en ons blijft voorzien van waardevolle input. Samen met het NHG zullen we ook de komende jaren de huisartsen blijven voorzien van beslisondersteunende oplossingen.”

Gerelateerde berichten...