ICT nog steeds motor onder detachering

detachering

De omzet van de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties, is in het tweede kwartaal van 2023 iets minder hard gegroeid dan in het eerste kwartaal. De omzet steeg met 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. ICT is een motor voor de detachering. De omzet steeg met bijna 8% ten opzichte van een jaar geleden. Bij ICT is er duidelijk minder sprake van vraag naar ERP specialisten. Maar is er en stijging te zien in het aantal adviseurs met kennis van Artificial Intelligence (AI) bij detachering.

Afvlakking

In vergelijking met het vorige kwartaal is de totale omzet van de leden van VvDN licht gedaald. Dit komt met name doordat het eerste kwartaal 4 extra werkdagen telde. Detacheerders voelen, ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt, dat er sprake is van afvlakking in het aantal vacatures en in de duur van de opdracht. De werkgevers in deze branche zien wel de arbeidsmarkt en hun rol veranderen en geven de werknemers waar ze behoefte aan hebben, een vast dienstverband met mogelijkheid tot verschillende klussen. Het aantal gedetacheerden in vaste dienst is vergeleken met een jaar geleden met 13% fors gestegen. Dit blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging.

Leegloop stijgt fors: investering

De leegloop -periode zonder opdracht waarbij de gedetacheerden gewoon zijn of haar salaris doorbetaald krijgt- is gestegen van 3,18% naar 5,57%. Er zit nu meer tijd tussen opdrachten. Dit heeft een reden. Er worden meer kandidaten uitgenodigd om op een project te solliciteren. En bovendien zijn veel van de gedetacheerden ook kritisch in hun keuze of ze een opdracht accepteren. De grote aanjager van groei voor de detacheringssector is de behoefte van jonge mensen hun werk flexibel in te richten.

Voor de werkgever heeft dit tot gevolg dat de periodes tussen de opdrachten langer zijn maar wel moeten worden doorbetaald. Voor de detacheerder is dit een investering in de medewerker die invloed wil hebben op zijn werk. De werkgevers in de detacheringsbranche hebben veelal focus op medewerkerstevredenheid. Daarom ook veel vaste contracten en invloed van de medewerkers op de keuze van de opdracht. Vandaar dat de VvDN-leden zelf ook veel meer mensen in vaste dienst hebben. Als er mensen uitstromen is het veelal naar een opdrachtgever. Opdrachtgevers hebben door de schaarste in de markt meer over om mensen over te nemen die al goed zijn opgeleid door de detacheringspartijen.”

Geaccepteerd als partner

Detacheerders zien wel een duidelijke kentering. Gedetacheerden die op een opdracht zitten worden nu echt voor vol aangezien waar dit misschien niet het geval was en het ter aanvulling was op tijdelijke ondersteuning. Ze zijn een serieus onderdeel van de arbeidsinrichting van een organisatie. Op het moment dat er moet worden gereorganiseerd bij een opdrachtgever is het ook niet meer zo dat de flexibele schil automatisch en volledig wordt afgebouwd. De detacheerder is een strategische business partner geworden voor de opdrachtgever op het gebied van HR. Er wordt echt duidelijk gekeken naar competenties en toegevoegde waarde. Detacheringswerk wordt steeds meer en vaker erkend als specialistisch.

Gerelateerde berichten...