Juridische aspecten rond dienstverlening datacenters gebundeld in nieuw overzicht

De datacenterbranche groeit. Steeds meer bedrijven brengen hun gegevens onder in datacenters. Volgens de Dutch Datacenter Association (DDA) zijn de juridische implicaties niet altijd helder. Tijd dus voor het tweede rapport ‘Datacenter & Recht’.

Dit rapport kwam in samenwerking met juridisch adviesbureau ICTRecht tot stand. Het behandelt alle actuele juridische kwesties die spelen binnen de datacenter sector. Denk bijvoorbeeld aan de verplichtingen die gepaard gaan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook de impact van blockchain komt in het rapport uitgebreid aan bod.

 

Aspecten

Stijn Grove, directeur van de DDA licht toe: “De aanhoudende groei van de datacentersector duidt erop dat steeds meer bedrijven kiezen voor colocatie of cloudoplossingen. Wij willen met dit rapport datacenters en hun klanten inzicht geven in de belangrijkste juridische aspecten die gepaard gaan met het gebruik van de diensten van datacenters.

Er komt momenteel veel af op datacenters. De belangrijkste is wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens op naleving hiervan toezien.

Deze Europese wetgeving is specifiek bedoeld om de privacy van burgers in de EU beter te borgen. Onder veel Nederlandse organisaties leeft daardoor onzekerheid over hoe zij met hun data om moeten gaan.

 

Inzicht

Grove: “Het is van belang dat we het vertrouwen in datacenters, en daarmee het fundament van de digitale economie, borgen. Met deze publicatie willen we daarom ook inzicht geven in de juridische aspecten van uitbesteding aan een datacenter in relatie tot de AVG. Het zal de lezer opvallen dat datacenters uitblinken als het gaat om AVG compliance. Ook is in 2016 het Privacy Shield van kracht geworden. Dit regelt de uitwisseling van privacygevoelige data van EU burgers tussen de EU en de Verenigde Staten. Gezien de huidige politieke ontwikkelingen in de V.S. is het onduidelijk of dit verdrag in stand zal blijven. In het rapport wordt uitgelegd wat de stand van zaken is en wat we kunnen verwachten de komende tijd.”

Naast informatie over de AVG en Privacy Shield bevat het rapport ook informatie over de rechten en plichten van dienstverlener en dienstafnemer. Wanneer mag een contract bijvoorbeeld ontbonden worden? Wat betekent Brexit voor contracten? Waar moet je op letten als je naar de cloud migreert?

Het rapport biedt gebruikers en leveranciers, naast achtergrondinformatie, factsheets, checklists en praktische tips. De DDA en ICTRecht blijven het rapport jaarlijks van een update voorzien waarin de laatste ontwikkelingen uitgebreid tegen het licht gehouden zullen worden.

 

 

Gerelateerde berichten...

X