Telsoftware Kiesraad verplicht in alle gemeenten

kunstmatige stembiljet rood potlood

De telsoftware van de Kiesraad om de uitgebrachte stemmen in verkiezingen te tellen wordt verplicht in alle gemeenten. Dat zegt de Kiesraad in haar jaarverslag over 2023.

Verder krijgen gemeenten de telsoftware Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) niet meer op een dvd, maar is in het vervolg alleen als download beschikbaar, en alleen op een afgeschermd netwerk.

De Kiesraad is sinds dit jaar verantwoordelijk voor beheer en de beveiliging van de programmatuur in de hele verkiezingsketen bij het berekenen en vaststellen van verkiezingsuitslagen.

Dit is deels codificatie van de bestaande praktijk, maar nieuw is dat het gebruik van de programmatuur die de Kiesraad ter beschikking stelt verplicht wordt voor gemeenten.
Het wetsvoorstel programmatuur verkiezingsuitslagen regelt dat de Kiesraad, de gemeenten die zorgen voor de ICT voorzieningen en diegenen die de uitslagen invoeren duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgen voor het beheer, de aansluiting en het gebruik van de programmatuur.

Zo wordt de Kiesraad verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen, de betrouwbare werking en de beveiliging van de uitslagprogrammatuur. Op dit moment zijn de gemeenten hier zelf verantwoordelijk. Met de invoering van het wetsvoorstel kan de Kiesraad als beheerder voorschriften  opstellen voor de aansluiting en het gebruik, en regels stellen voor de naleving van die voorschriften.

In het Jaarverslag staat de Kiesraad ook stil bij kwetsbaarheden die een onafhankelijke beveiligingsexpert ontdekte, die uiteindelijk succesvol werden opgelost. En 2023 was ook het jaar dat de Kiesraad het miljoenencontract met Paragon Customer Communications opzegde, Het bedrijf werkte al tijden aan een nieuw hulpmiddel om makkelijker de verkiezingsuitslag kon vaststellen. De raad zoekt een geschikte partij om alsnog nieuwe ondersteunende software te ontwikkelen, maar concreet is dat nog niet.

“In het gekozen vervolgtraject zal een gedeelte van de functionaliteit gerealiseerd worden door een ontwikkelteam dat direct door de Kiesraad wordt aangestuurd. Eind 2023 is hiermee van start gegaan. Het realiseren van de overige gewenste functionaliteiten zal nauw met de markt worden afgestemd.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...