Kabinet wil wettelijke voorwaarden voor overnames telecomsector

Telecomvoorzieningen zoals telefonie, datacenters en internet zijn van vitaal belang voor de nationale veiligheid en openbare orde. Zonder deze infrastructuur raakt de maatschappij ontwricht en ontstaat economische schade. Minister Kamp van Economische Zaken wil daarom in de toekomst de mogelijkheid hebben overnames in de telecomsector te verbieden of terug te draaien.

Kamp wil daarmee de continuïteit, betrouwbaarheid van de dienstverlening en de publieke belangen in Nederland veiligstellen. Dit staat in het wetsvoorstel voorkoming ongewenste zeggenschap telecommunicatie.

 

Geen baat

Kamp stelt in een verklaring dat Nederland profiteert van het feit dat we een open economie hebben. “Zo nemen we meer bedrijven in het buitenland over dan andersom. Ons land heeft echter geen baat bij overnames door buitenlandse bedrijven die bijvoorbeeld gelinkt zijn aan criminele activiteiten. Ook bedrijven die te boek staan als financieel kwetsbaar of een niet-transparante eigendomsstructuur hebben houden we liever buiten de deur. Gezien de nationale belangen leggen we voor de telecomsector een wettelijke basis om dergelijke overnames te kunnen voorkomen.”

De telecomsector omvat in het wetsvoorstel niet alleen aanbieders van telefonie en internet. Ook grotere bedrijven die actief zijn met internetknooppunten, datacentra, hosting en  certificeringsdiensten vallen hier onder,. Ze zijn immers van belang voor continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en de infrastructuur.

 

Aanpak per bedrijfssector

In Europa is wettelijk vastgelegd dat ingrijpen bij overnames door de overheid alleen toegestaan is bij redenen van dwingend algemeen belang. Bijvoorbeeld als de nationale veiligheid of openbare orde in het geding is. De continuïteit en bescherming voor sectoren van vitaal belang is in Nederland onderdeel van verschillende wetten. Zo mogen beheerders van elektriciteits-, gas en drinkwaternetten alleen in publiek eigendom zijn. In andere sectoren zoals post en telecom is door regulering goede dienstverlening en voldoende concurrentie door private bedrijven georganiseerd.

De internetconsultatie voor de nieuwe wet voorkoming ongewenste zeggenschap telecommunicatie startte donderdag. Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerp van het wetsvoorstel. In het tweede kwartaal van 2017 toetst minister Kamp het voorstel bij de Raad van State. Daarna dient hij het wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Naast de telecomsector wordt ook de continuïteit in andere bedrijfstakken nader bekeken.

Gerelateerde berichten...

X