Kleine meerderheid organisaties kan snel reageren op veranderende markt

videosolliciteren IT-arbeidsmarkt

Slechts een kleine meerderheid (56%) van de organisaties is in staat om snel en effectief te reageren op veranderingen en kansen in de markt. Een ERP-systeem kan helpen om hierin verandering aan te brengen. Volgens bijna driekwart (74%) van de IT-beslissers en -beïnvloeders is een robuuste ERP-oplossing namelijk cruciaal om in te spelen op de veranderende markt. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 500 IT-beslissers en -beïnvloeders over het gebruik van ERP-systemen. Het werd uitgevoerd in opdracht van myBrand Conclusion.

Datagestuurde besluitvorming

Snel kunnen reageren op een veranderende markt heeft alles te maken met de verbinding en stroomlijning van processen binnen de organisatie. Bij bijna twee op de drie (64%) organisaties is dit goed ingeregeld. In het nemen van de juiste beslissingen speelt data een belangrijke rol. Hier valt nog veel te winnen. Slechts een kleine meerderheid (53%) baseert besluiten momenteel overwegend op data. Ongeveer één op vijf (18%) doet dit zelfs helemaal niet. Meer dan de helft van de IT-beslissers en -beïnvloeders vindt dan ook dat de eigen organisatie nog veel stappen heeft te zetten op het gebied van datagedreven besluitvorming.

Scenarioplanning essentieel

Marcel Antons, directeur strategie en innovatie bij myBrand Conclusion: “De wereld om ons heen verandert steeds sneller en in veel markten schommelt de vraag continu. De belangrijkste businesswaarde die ERP-software zou moeten creëren, is dan ook om organisaties in staat te stellen zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Functionaliteit op het gebied van scenarioplanning is hiervoor cruciaal. Door verschillende toekomstscenario’s door te rekenen, kun je beter gefundeerde beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over de locatie van een nieuw warehouse, de bouw van een nieuwe fabriek of de contractering van nieuwe leveranciers. Ditzelfde kun je doen voor scenario’s op de korte termijn, denk aan een stijgende of dalende klantvraag. Een goed ERP-systeem laat je gemakkelijk zien aan welke knop je moet draaien bij onverwachte gebeurtenissen.”

Gerelateerde berichten...