Mobieltjes niet meer welkom in klaslokaal

miljoen klaslokaal studenten Jongerenonderzoek

Niet meer tijdens de les een TikTokfilmpje kijken, een berichtje sturen aan een klasgenoot of een foto delen via Snapchat. In het klaslokaal zijn mobieltjes en bijvoorbeeld ook tablets of smartwatches vanaf 1 januari volgend jaar niet meer toegestaan. Ze leiden af van de les en zorgen dat leerlingen slechter presteren. Dat heeft minister Robbert Dijkgraaf (OCW) afgesproken met de VO-raad, Sectorraad GO, AOb, CNV-onderwijs, FvOV, Ouders en Onderwijs, LAKS en LBVSO.

Alleen als mobieltjes noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les mogen ze worden gebruikt, bijvoorbeeld in een les over digitale vaardigheden. Het is aan de scholen zelf om hiervoor met leraren, ouders en leerlingen de exacte regels af te spreken zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag.

Scholen kunnen zelf de keuze maken om mobieltjes helemaal uit de school te weren. Leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een beperking, mogen deze wel gewoon gebruiken. Voor het speciaal onderwijs komen dan ook aangepaste afspraken.

Zonder afleiding

Minister Robbert Dijkgraaf (OCW): “Ook al zijn mobieltjes haast verweven met ons leven, in de klas horen ze niet thuis. Daar moeten leerlingen zich kunnen concentreren en alle ruimte krijgen goed te leren. Mobieltjes verstoren dit, weten we uit wetenschappelijk onderzoek, met alle gevolgen van dien. Daar moeten we leerlingen tegen beschermen.’’

De komende tijd werken de betrokken organisaties de afspraak verder uit. Na de zomervakantie kunnen dan ook leraren, leerlingen en hun ouders met elkaar bespreken hoe dit er op hún school precies gaat uitzien, zodat zij dit op 1 januari 2024 kunnen invoeren. Eind volgend schooljaar vindt een evaluatie plaats om te zien of de afspraak het gewenste effect heeft of dat eventueel toch een wettelijk verbod nodig is.

Lees ook:
  • Handboek CBS en VN: Mogelijkheden van synthetische data
  • Naar verantwoorde ai met juiste governance

Gerelateerde berichten...